SIST EN ISO 11665-11:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11665-11:2019
Koda projekta: 00430044
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth (ISO 11665-11:2016)
Naslov (slovenski): Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon Rn-222 - 11. del: Preskusna metoda za vzorčenje plinov iz tal (ISO 11665-11:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11665-11:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.040.99 17.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN ISO 11665-11:2019
Področje projekta (angleško): ISO 11665-11:2016 describes radon-222 test methods for soil gas using passive and active in-situ sampling at depth comprised between surface and 2 m. ISO 11665-11:2016 gives general requirements for the sampling techniques, either passive or active and grab or continuous, for in-situ radon-222 activity concentrations measurement in soil gas. The radon-222 activity concentration in the soil can be measured by spot or continuous measurement methods (see ISO 11665‑1). In case of spot measurement methods (ISO 11665‑6), the soil gas sampling is active only. On the other hand, the continuous methods (ISO 11665‑5) are typically associated with passive soil gas sampling. The measurement methods are applicable to all types of soil and are determined according to the end use of the measurement results (phenomenological observation, definition or verification of mitigation techniques, etc.) taking into account the expected level of the radon-222 activity concentration. These measurement methods are applicable to soil gas samples with radon activity concentrations greater than 100 Bq/m3. NOTE This part of ISO 11665 is complementary with ISO 11665‑7 for characterization of the radon soil potential.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 11665-11:2016 opisuje preskusne metode za določanje radona-222 v plinih iz tal s pasivnim in aktivnim vzorčenjem na kraju samem med površino in globino 2 m. Standard ISO 11665-11:2016 določa splošne zahteve za tehnike vzorčenja, pasivno ali aktivno in zajemno ali neprekinjeno, za merjenje koncentracij aktivnosti radona-222 na kraju samem v plinih iz tal. Koncentracije aktivnosti radona-222 v tleh je mogoče meriti s točkovnimi ali neprekinjenimi metodami merjenja (glej standard ISO 11665-1). Pri metodah točkovnega merjenja (ISO 11665‑6) je aktivno samo vzorčenje plinov iz tal. Po drugi strani so neprekinjene metode (ISO 11665‑5) tipično povezane s pasivnim vzorčenjem plinov iz tal. Metode merjenja se uporabljajo za vse vrste tal in so določene glede na končno uporabo rezultatov meritev (fenomenološko opazovanje, definicija ali preverjanje tehnik ublažitve ipd.) ob upoštevanju pričakovane ravni koncentracije aktivnosti radona-222. Te metode merjenja se uporabljajo za vzorce plinov iz tal s koncentracijami aktivnosti radona, večjimi od 100 Bq/m3. OPOMBA: Ta del standarda ISO 11665 dopolnjuje standard ISO 11665‑7 za karakterizacijo potenciala za radon v tleh.

Najbolje prodajani standardi