SIST EN ISO 1452-5:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 1452-5:2011
Koda projekta: 00155716
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO 1452-5:2009)
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 5. del: Ustrezanje zahtevam za uporabnost sistema (ISO 1452-5:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 1452-5:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.05 91.140.60 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-03
Referenčna oznaka: EN ISO 1452-5:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 1452 specifies the characteristics for the fitness for purpose of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) piping systems intended for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this part of ISO 1452. In conjunction with ISO 1452-1, ISO 1452-2, ISO 1452-3 and ISO 1452-4, it is applicable to joints and assemblies with components of PVC-U, other plastics and non-plastics materials intended to be used for the following: a) water mains and services buried in ground; b) conveyance of water above ground for both outside and inside buildings; c) buried and above-ground drainage and sewerage under pressure; It is applicable to piping systems intended for the supply of water under pressure up to and including 25 °C (cold water) intended for human consumption and for general purposes as well as for waste water under pressure. This part of ISO 1452 is also applicable to components for the conveyance of water and waste water up to and including 45 °C. For temperatures between 25 °C and 45 °C, Figure A.1 of ISO 1452-2:2009 applies.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 1452 določa značilnosti ustrezanja zahtevam za uporabnost cevnih sistemov iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), namenjenih oskrbi z vodo ter podzemnemu in nadzemnemu odvodnjavanju in kanalizaciji pod tlakom. Prav tako določa preskusne parametre za preskusne metode, na katere se sklicuje ta del ISO 1452. Skupaj z ISO 1452-1, ISO 1452-2, ISO 1452-3 in ISO 1452-4 velja za spoje in sklope s sestavnimi deli iz PVC-U, druge vrste polimernih in nepolimernih materialov, namenjenih uporabi: a) za podzemne glavne vodovode in dovode; b) nadzemni prenos vode zunaj stavb in v njih; c) podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom. Velja za cevne sisteme, ki se uporabljajo za oskrbo z vodo pod tlakom do vključno 25 °C (s hladno vodo), pitno in za splošno uporabo, ter za odpadne vode pod tlakom. Ta del ISO 1452 velja tudi za komponente prenosa vode in odpadne vode do vključno 45 °C. Za temperature med 25 °C in 45 °C velja slika A.1 iz ISO 1452-2:2009.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 1452-5:2010 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 5. del: Ustrezanje zahtevam za uporabnost sistema (ISO 1452-5:2009) 01-dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi