SIST ISO 18091:2019

Oznaka standarda: SIST ISO 18091:2019
Koda projekta: 072808
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
Naslov (slovenski): Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001 v lokalni oblasti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 18091:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.70 03.120.10 03.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: ISO 18091:2019
Področje projekta (angleško): This document gives guidelines for local governments on understanding and implementing a quality management system that meets the requirements of ISO 9001:2015, in order to meet the needs and expectations of their customers/citizens and all other relevant interested parties by consistently providing them with products and services. It promotes implementing a quality management system in a responsible and accountable manner, through the application of ISO 9001 on a comprehensive basis. These guidelines do not add, change or modify the requirements of ISO 9001. It is applicable to all local government processes at all levels (i.e. strategical, tactical-managerial and operational) in order to constitute a comprehensive quality management system that focuses on the local government achieving its objectives. The comprehensive character of this system is essential to ensure that all the areas of the local government have a specified level of reliability (i.e. effectiveness of the processes). Annex A, as a starting point for users of this document, gives a diagnostic methodology for local governments to evaluate the scope and maturity of their processes and products and services. Annex B gives the processes necessary to provide reliable products and services to customers/citizens.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja smernice lokalnim oblastem za razumevanje in uvedbo sistema vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015, za izpolnjevanje potreb in pričakovanj njihovih strank/občanov ter vseh ključnih zainteresiranih strani z doslednim zagotavljanjem izdelkov in storitev. Spodbuja celovito uvedbo sistema vodenja kakovosti na odgovoren način na podlagi standarda ISO 9001. Te smernice zahtevam standarda ISO 9001 ničesar ne dodajajo niti jih ne spreminjajo ali kako drugače preoblikujejo. Uporablja se za vse postopke lokalnih oblasti na vseh ravneh (npr. strateške, taktično-vodstvene in operativne) za vzpostavitev celovitega sistema vodenja kakovosti, ki se osredotoča na doseganje ciljev lokalne oblasti. Celovit značaj tega sistema je ključen za zagotavljanje določene ravni zanesljivosti na vseh področjih lokalne oblasti (npr. uspešnost procesov). Dodatek A, kot začetna točka za uporabnike tega dokumenta, podaja diagnostično metodologijo, s katero lahko lokalna oblast oceni obseg in raven razvoja svojih postopkov, izdelkov ter storitev. Dodatek B določa procese, ki so potrebni za zagotavljanje zanesljivih izdelkov in storitev strankam/občanom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 18091:2014 - Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2008 v lokalni oblasti 01-okt-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi