SIST EN 15221-4:2011

Oznaka standarda: SIST EN 15221-4:2011
Koda projekta: 00348006
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
Naslov (slovenski): Upravljanje objektov in storitev - 4. del: Taksonomija, klasifikacija in struktura pri upravljanju objektov in storitev
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15221-4:2011 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.080.99 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 15221-4:2011
Področje projekta (angleško): FM covers and integrates a very broad scope of processes, products / services, activities and facilities. The approach of this standard is to consider the added value provided to the primary activities by adopting a product perspective as recognised by the primary processes or core business in the organisation. This standard therefore introduces the concept of standardised (classified) facility products. The scope of this standard is to provide taxonomy for FM which includes:  relevant interrelationships of elements and their structures in FM;  definitions of terms and contents to standardise facility products which provide a basis for cross border trade, data management, cost allocation and benchmarking;  a high level classification and hierarchical coding structure for the standardised facility products;  expanding the basic FM model given in EN 15221-1 by adding a time scale in the form of the quality cycle called PDCA (Plan, Do, Check, Act);  a linkage to existing cost and facilities structures;  alignment with the primary activities requirements. Additional benefits from this standard are:  Introducing a client rather than a specifically asset oriented view;  Harmonisation of different existing national structures (e.g. building cost codes) on an upper level relevant for the organisation and its primary activities.
Področje projekta (slovensko): FM zajema in sestavlja zelo širok razpon procesov, proizvodov/storitev, aktivnosti in objektov. Pristop tega standarda je upoštevati dodano vrednost za glavne aktivnosti s sprejetjem vidika proizvoda, kot ga priznavajo glavni procesi ali osnovne dejavnostih v organizaciji. Zato ta standard predstavlja koncept standardiziranih (klasificiranih) proizvodov za objekte. Delovno področje tega standarda je zagotoviti taksonomijo za FM, ki vključuje:  pomembne medsebojne povezave elementov in njihovih struktur v FM,  definicije izrazov in vsebin za standardizacijo proizvodov za objekte, ki zagotavljajo osnovo za čezmejno trgovanje, upravljanje podatkov, razdelitve stroškov in primerjalno analizo,  visoko stopnjo klasifikacije in hierarhične kodirne strukture za standardizirane produkte objektov,  širjenje osnovnega modela FM, podanega v EN 15221-1, z dodajanjem časovne skale v obliki kroga kakovosti, imenovanega PDCA (planiraj, izvedi, preveri, ukrepaj),  povezavo do obstoječih stroškov in struktur objektov,  uskladitev z zahtevami glavnih aktivnosti. Dodatne koristi tega standarda so:  predstavitev z vidika stranke in ne z vidika, usmerjenega na sredstva,  harmonizacijo različnih obstoječih državnih struktur (npr. stroškovne kode zgradbe) na višjem nivoju, pomembnih za organizacijo in njene glavne aktivnosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15221-4:2019 - Upravljanje objektov in storitev - 4. del: Taksonomija, klasifikacija in struktura pri upravljanju objektov in storitev 04-okt-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi