SIST EN ISO 11202:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11202:2010
Koda projekta: 00211102
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)
Naslov (slovenski): Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11202:2010 angleški jezik Active SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-07
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for determining the emission sound pressure levels of machinery or equipment, at a work station and at other specified positions nearby, in situ. A work station is occupied by an operator and may be located in open space, in the room where the source under test operates, in a cab fixed to the source under test, or in an enclosure remote from the source under test. One or more specified positions may be located in the vicinity of a work station, or in the vicinity of an attended or unattended machine. Such positions are sometimes referred to as bystander positions. Emission sound pressure levels are determined as A-weighted levels. Additionally, levels in frequency bands and C-weighted peak emission sound pressure levels can be determined in accordance with this International Standard, if required.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo merjenja emisijske ravni zvočnega tlaka strojev ali opreme na delovnem mestu in na drugih bližnjih opredeljenih mestih in situ. Delovno mesto zaseda operater in je lahko locirano na prostem, v sobi, kjer vir, ki je preskušan, deluje, v kabini pritrjeni na vir, ki je preskušan, ali ograjenem prostoru, ki je oddaljen od vira, ki je preskušan. Ena ali več določenih pozicij je lahko lociranih v bližini delovnega mesta, ali v bližini nadzorovanega ali nenadzorovanega stroja. Takšne pozicije se včasih omenja kot gledalske pozicije. Stopnje emisij zvočnega tlaka so določene kot A-ovrednotene stopnje. Poleg tega, če je potrebno, se stopnje v frekvenčnih pasovih in stopenj C-ovrednotenih vrhov zvočnega tlaka lahko določijo v skladu s tem mednarodnim standardom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11202:2009 - Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih - Informativna metoda na mestu vgradnje (ISO 11202:1995) 01-jul-2010
Dopolnjen z SIST EN ISO 11202:2010/oprA1:2019 - Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja - Dopolnilo A1 (ISO 11202:2010/DAM 1:2019) 01-sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi