SIST EN 125:2010

Oznaka standarda: SIST EN 125:2010
Koda projekta: 00058045
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices
Naslov (slovenski): Naprave za nadzor plamena pri plinskih aparatih - Termoelektrična varovala
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST prEN 125:2008 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
SIST EN 125:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 27.060.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-11
Razveljavitev: 01-feb-2016
Referenca razveljavitve: Sporocila 2016-02
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety, construction and performance requirements for thermoelectric flame supervision devices, energized by a thermocouple intended for use with gas burners, gas appliances and similar use, hereafter referred to as "controls". This European Standard is applicable to controls with declared maximum inlet pressures up to and including 500 kPa (5 bar) of nominal connection sizes up to and including DN 50 for use with one or more fuel gases in accordance with EN 437. This European Standard is not applicable to: a) the thermocouple; b) controls which use auxiliary energy (e.g. electrical energy supplied externally).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za varnost, konstrukcijo in delovanje termoelektričnih varoval, ki se oskrbujejo z energijo z termočlenom, namenjenim za uporabo s plinskimi gorilniki, plinskimi napravami in za podobno uporabo, v nadaljevanju »varovala«. Ta evropski standard velja za varovala z maksimalnimi nazivnimi vhodnimi tlaki do in vključno 500 kPa (5 mbar), nazivnih velikosti priključkov do in vključno DN 50, za uporabo z enim ali več kurilnih plinov v skladu z EN 437. Ta evropski standard ne velja za: a) termočlen; b) varovala, ki uporabljajo pomožno energijo (npr. električno energijo, ki se dobavlja od zunaj).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 125:1997/A1:1997 - Naprave za nadzor plamena pri plinskih aparatih - Termoelektrična varovala - Dopolnilo A1 01-nov-2010
Nadomešča SIST EN 125:1997 - Naprave za nadzor plamena pri plinskih aparatih - Termoelektrična varovala 01-nov-2010
Nadomeščen z SIST EN 125:2010+A1:2016 - Naprave za nadzor plamena pri plinskih aparatih - Termoelektrična varovala 01-feb-2016
Revidiran SIST EN 125:2010/kprA1:2015 - Naprave za nadzor plamena pri plinskih aparatih - Termoelektrična varovala - Dopolnilo A1 01-jul-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi