SIST EN 16777:2019

Oznaka standarda: SIST EN 16777:2019
Koda projekta: 00216113
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah brez mehanskega delovanja za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16777:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN 16777:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for virucidal activity of chemical disinfectants that form a homogeneous physically stable preparation when diluted with hard water- or in the case of ready-to-use products - with water. This European Standard applies to products that are used in the medical area for disinfecting non-porous surfaces including surfaces of medical devices without mechanical action. This European Standard applies to areas and situations where disinfection is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example: - in hospitals, in community medical facilities, and in dental institutions; - in clinics of schools, of kindergartens, and of nursing homes; and may occur in the workplace and in the home. It may also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patients. NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances on viruses in the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a phase 2, step 2 test. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations".
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za virucidno delovanje kemičnih razkužil, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek, če so razredčena s trdo vodo oziroma z vodo pri proizvodih, ki so pripravljeni za uporabo. Ta evropski standard se uporablja za izdelke, ki se na zdravstvenem področju uporabljajo za razkuževanje neporoznih površin, vključno s površinami medicinskih pripomočkov, brez mehanskega delovanja. Ta evropski standard se uporablja za področja in primere, ko obstajajo zdravniške indikacije za dezinfekcijo. Te indikacije se pojavljajo pri negi bolnikov, na primer: – v bolnišnicah, javnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah; – v ambulantah šol, vrtcev in domov za starejše; in lahko se pojavljajo na delovnem mestu ali doma. Vključujejo lahko tudi storitve, kot so pralnice in kuhinje, ki proizvode dostavljajo neposredno bolnikom. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi na virusih pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2: Ta metoda ustreza preskusu stopnje 2 faze 2. Standard EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in »priporočili za uporabo«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 16777:2014 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah brez mehanskega delovanja za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2/stopnja 2) 01-feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi