SIST EN 15213-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 15213-1:2013
Koda projekta: 00278333
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 1: Reference architecture and terminology
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 1. del: Referenčna arhitektura in terminologija
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15213-1:2013 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 13.310 35.200 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 15213-1:2013
Področje projekta (angleško): For many years, consumers, law enforcement agencies and insurers have been confronted with an ever-increasing number of vehicle thefts, both genuine thefts and insurance frauds, as well as the growing problem of increasing violence and threats against vehicle drivers. Manufacturers have and will continue to introduce after-theft systems that will enable the police to recover stolen vehicles. Different techniques are being used for that purpose. This document refers to them by the generic name of After Theft Systems for Vehicle Recovery (ATSVR). Standards for Automatic Vehicle Identification (AVI) and Automatic Equipment Identification (AEI) are being developed by CEN/TC 278/WG 12 in parallel with EN ISO 14814. This ATSVR standard does not prejudice that work and does not seek to establish parameters for future AVI/AEI standards. DSRC and AVI standards are seen as basic technology blocks for types of short-range ATSVR systems. Certain specialised terms and definitions have been used in writing the ATSVR standards. This preliminary document aims to provide the preliminary framework of ATSVR concepts and definitions for the purpose of following ones. It will therefore: - define the concepts and global architecture models for ATSVR and the appropriate terminology; - identify the various elements that may comprise an ATSVR. The events and associated information that are relevant to the situation prior to the registration of the theft are relevant to the total process, but may be subject to the laws of individual countries. Such events and associated information may be described in the standards to give clarity to the technical processes identified, which obviously does not presume on the prevailing legal conditions.
Področje projekta (slovensko): Že več let se potrošniki, organi pregona in zavarovalnice soočajo s povečanim številom ukradenih vozil, ki sodijo med prave kraje in med zavarovalniške goljufije, ter vedno večjim problemom povečanega nasilja nad vozniki in groženj voznikom. Proizvajalci razvijajo in bodo tudi v prihodnje razvijali sisteme, ki bodo policiji omogočili odkrivanje ukradenih vozil. V ta namen se uporabljajo različne metode. Ta dokument zanje uporablja splošno ime Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil (ATSVR). Standarde za samodejno identifikacijo vozila (AVI) in samodejno identifikacijo opreme (AEI) pripravlja odbor CEN/TC 278/WG 12 v skladu z EN ISO 14814. Ta standard ATSVR ne vpliva na delo odbora in njegov namen ni določitev parametrov za prihodnje standarde AVI/AEI. Standardi DSRC in AVI se obravnavajo kot tehnološka osnova za vrste sistemov ATSVR kratkega dosega. Pri oblikovanju standardov ATSVR so bili uporabljeni nekateri specializirani izrazi in definicije. Namen tega predhodnega dokumenta je zagotoviti predhodni okvir pojmov in definicij ATSVR, ki bi se jih lahko upoštevalo. Zato bo: - določil pojme in splošne arhitekturne modele za ATSVR ter ustrezno terminologijo; - opredelil različne elemente, ki lahko sestavljajo ATSVR. Dogodki in z njimi povezane informacije v zvezi s situacijo pred prijavo kraje so pomembni za celoten postopek, vendar so morda odvisni od zakonodaje posamezne države. Taki dogodki in z njimi povezane informacije so lahko opisani v standardih, da se zagotovi jasnost opredeljenih tehničnih postopkov, vendar pa ne presegajo prevladujočih pravnih pogojev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15213-1:2006 - Cestna transportna in prometna telematika – Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil – 1. del: Referenčna arhitektura in terminologija 01-sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi