SIST EN 16234-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN 16234-1:2016
Koda projekta: 00428001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): E-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework
Naslov (slovenski): Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za poklicne strokovnjake v vseh industrijskih sektorjih - 1. del: Krovni seznam
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16234-1:2016 angleški jezik Withdrawn SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 03.100.30 35.240.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Sep-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-09
Razveljavitev: 01-Feb-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-02
Referenčna oznaka: EN 16234-1:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard provides a reference of 40 competences as required and applied at the Information and Communication Technology (ICT) business related workplace, using a common language for competences, skills and proficiency levels that can be understood across Europe. As the first sector-specific implementation of the European Qualifications Framework (EQF), this European Standard aligns its proficiency levels to the EQF learning levels. This European Standard was created for application by: - ICT service, user and supply companies, - ICT professionals, managers and human resource (HR) departments, - vocational education institutions and training bodies including higher education, - social partners (trade unions and employer association), professional associations, accreditation, validation and assessment bodies, - market analysts and policy makers, and other organizations and stakeholders in public and private sectors.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard podaja 40 referenčnih usposobljenosti, ki se zahtevajo in uporabljajo na delovnih mestih podjetij za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (ICT), pri čemer se uporablja skupni jezik za usposobljenosti, veščine ter ravni strokovnosti, ki jih je mogoče razumeti v evropskem prostoru. Ravni strokovnosti v tem evropskem standardu kot prvem uvajanju za ustrezen sektor evropskega okolja usposobljenosti (EQF) so usklajene z ravnmi učenja v tem okolju. Ta evropski standard je namenjen naslednjim uporabnikom: – službe, uporabniki in podjetja za zagotavljanje informacijske in komunikacijske tehnologije; – oddelki s strokovnjaki, vodstvenim kadrom in človeškimi viri na področju informacijske in komunikacijske tehnologije; – ustanove za poklicno izobraževanje in organi usposabljanja, vključno z višješolskim izobraževanjem; – socialni partnerji (združenja sindikatov in zveze delodajalcev), strokovna združenja ter organi za akreditacijo, potrjevanje in ocenjevanje; – tržni analitiki in oblikovalci politik; ter drugim organizacijam in deležnikom v javnem sektorju in zasebnih sektorjih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 16234-1:2020 - Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 1. del: Krovni seznam 25-Dec-2019
Revidiran SIST EN 16234-1:2020 - Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 1. del: Krovni seznam 02-May-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi