SIST-TP CEN/TR 17179:2018

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17179:2018
Koda projekta: 00155846
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Thermoplastics piping and ducting systems - Rainwater infiltration and storage attenuation systems - Practices for underground installation
Naslov (slovenski): Cevni in kanalski sistemi iz plastomernih materialov - Sistemi za infiltracijo in zadrževanje shranjene deževnice - Postopki za vgradnjo pod zemljo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17179:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 13.060.30 23.040.05
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: CEN/TR 17179:2018
Področje projekta (angleško): This Technical Report is applicable to the installation of rainwater infiltration and storage/attenuation systems under gravity. This Technical Report covers installations including: - reservoirs made by assembled cuboid shaped thermoplastic boxes; - integral components; - ancillary components (e.g. access provisions and connections); - geotextiles and/or geomembranes; - embedment and backfill. These systems are intended for underground use in landscape, pedestrian or vehicular traffic areas and are used outside building structures. This Technical Report is only applicable to systems containing boxes to create a reservoir where the manufacturer has clearly stated in the installation instructions how the components should be assembled. This Technical Report is a guidance document. It provides a set of general guidelines which gives best practice for installation. NOTE 1 It is anticipated that additional recommendations and/or requirements (e.g. design, dimensioning and structural aspects) will be detailed in the relevant standards. NOTE 2 Attention is drawn to the need to comply with national or local regulations.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo se uporablja za namestitev sistemov za infiltracijo in zadrževanje shranjene deževnice, ki obratujejo s pomočjo gravitacije. To tehnično poročilo zajema inštalacije, vključno s/z: – rezervoarji, izdelanimi iz sestavljenih termoplastičnih zabojev v obliki kvadra; – vgrajenimi komponentami; – pomožnimi komponentami (npr. omogočanje dostopa in povezave); – geotekstilijami in/ali geomembranami; – območjem za polaganje in zasipom. Ti sistemi so namenjeni za podzemno uporabo na krajinskih območjih, območjih za pešce ali prometnih območjih z vozili in se uporabljajo zunaj zgradb. To tehnično poročilo se uporablja le za sisteme, ki vsebujejo zaboje za izdelavo rezervoarja, pri čemer je proizvajalec v navodilih za namestitev jasno navedel, kako morajo biti komponente sestavljene. To tehnično poročilo se uporablja kot vodilo. Podaja nabor splošnih smernic, ki opisujejo najboljšo prakso za namestitev. OPOMBA 1: Pričakuje se, da bodo dodatna priporočila in/ali zahteve (npr. glede oblike, dimenzij in strukturnih vidikov) podrobneje opisane v relevantnih standardih. OPOMBA 2: Izpostavljena je zahteva po zagotavljanju skladnosti z državnimi ali lokalnimi predpisi.

Najbolje prodajani standardi