SIST EN ISO 4064-4:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4064-4:2014
Koda projekta: 00092021
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water meters for cold potable water and hot water - Part 4: Non- metrological requirements not covered in ISO 4064-1 (ISO 4064- 4:2014)
Naslov (slovenski): Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 4. del: Nemetrološke zahteve, ki niso zajete v ISO 4064-1 (ISO 4064-4:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4064-4:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMIN - Merilni instrumenti
ICS: 17.120.10 91.140.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN ISO 4064-4:2014
Področje projekta (angleško): EN ISO 4064-4 applies to water meters used to meter the volume of cold potable water and hot water flowing through a fully charged, closed conduit. These water meters incorporate devices which indicate the integrated volume. This part of ISO 4064 specifies technical characteristics and pressure loss requirements for meters for cold potable water and hot water. It applies to water meters which can withstand: a) a maximum admissible pressure (MAP) equal to at least 1 MPa1) [0,6 MPa for meters for use with pipe nominal diameters (DNs) ≥500 mm]; b) a maximum admissible temperature (MAT) for cold potable water meters of 30 °C; c) a MAT for hot water meters of up to 180 °C, depending on class. In addition to meters based on mechanical principles, this part of ISO 4064 also applies to water meters based on electrical or electronic principles, and to water meters based on mechanical principles incorporating electronic devices, used to meter the volume flow of hot water and cold potable water. It also applies to electronic ancillary devices. As a rule ancillary devices are optional. However, national or international regulations may make some ancillary devices mandatory in relation to the utilization of the water meter.
Področje projekta (slovensko): Standard EN ISO 4064-4 se uporablja za vodomere za merjenje pretoka hladne pitne vode in vroče vode, ki teče skozi zaprto cev s polnim pretokom. Ti vodomeri imajo vgrajene naprave, ki prikazujejo vgrajen pretok. Ta del standarda ISO 4064 določa tehnične lastnosti in zahteve za izgubo tlaka pri vodomerih za hladno pitno vodo in vročo vodo. Uporablja se za vodomere, ki lahko prenesejo: a) največji dovoljeni tlak (MAP), ki je enak najmanj 1 MPa) [0,6 MPa za vodomere za uporabo s cevmi z nazivnimi premeri (DN) ≥500 mm], b) največjo dovoljeno temperaturo (MAT) za vodomere za hladno pitno vodo 30 °C, c) MAT za vodomere za vročo vodo do 180 °C, odvisno od vrste. Poleg mehansko delujočih vodomerov se ta del standarda ISO 4064 uporablja za električno ali elektronsko delujoče vodomere in vodomere, delujoče na podlagi mehanskih načel z vgrajenimi elektronskimi napravami, ki se uporabljajo za merjenje pretoka hladne pitne vode in vroče vode. Uporablja se tudi za elektronske pomožne naprave. Praviloma so pomožne naprave izbirne. Kljub temu lahko nacionalni ali mednarodni predpisi določajo obvezno uporabo nekaterih pomožnih naprav v povezavi z uporabo vodomerov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14154-3:2005+A2:2011 - Vodomeri - 3. del: Preskusne metode in oprema 01-Jul-2014
Nadomešča SIST EN 14154-1:2005+A2:2011 - Vodomeri - 1. del: Splošne zahteve 01-Jul-2014
Nadomešča SIST EN 14154-2:2005+A2:2011 - Vodomeri - 2. del: Vgradnja in pogoji uporabe 01-Jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi