SIST-TP CLC/TR 50480:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CLC/TR 50480:2011
Koda projekta: 16992
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
Naslov (slovenski): Določanje prereza vodnikov in izbira zaščitnih naprav
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CLC/TR 50480:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 29.060.01 91.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: CLC/TR 50480:2011
Področje projekta (angleško): This Technical Report applies to low-voltage installations with a nominal system frequency of 50 Hz in which the circuits consist of insulated conductors, cables or busbar trunking systems. It defines the different parameters used for the calculation of the characteristics of electrical wiring systems in order to comply with rules of HD 384/HD 60364. These rules are mainly the following: - current-carrying capacities of the conductors; - characteristics of protective devices in regard to protection against overcurrent; - verification of thermal stress in conductors due to short-circuit current or earth fault current; - fault protection (protection against indirect contact) in TN systems and IT systems; - limitation of voltage drop; - verification of mechanical stresses during short-circuit in busbar trunking systems (BTS) according to EN 60439-2 or powertrack systems according to EN 61534 series. The calculations provided in this Technical Report are only applicable where the characteristics of the circuits are known. For the purpose of this document, when referring to Busbar Trunking Systems, Powertrack Systems are also considered. NOTE 1 Mechanical stress during short-circuit is covered by IEC 60865. NOTE 2 In general these calculations concern supply by HV/LV transformer, but they are also applicable to supply by LV/LV transformer and LV back-up generators. NOTE 3 Effects of harmonics currents are not covered by this document. This Technical Report is also applicable for checking the compliance of the results of calculations performed by software programs for calculation of cross-sectional area of insulated conductors, crosssectional area of cables and characteristics for selection of busbar trunking systems with HD 384/HD 60364.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo velja za nizkonapetostne inštalacije z nazivno frekvenco sistema 50 Hz, pri katerih so vezja sestavljena iz izoliranih prevodnikov, kablov ali zbiralčnih razdelilnih sistemov. Opredeljuje različne parametre, ki se uporabljajo za izračun značilnosti električnih inštalacijskih sistemov, da ustrezajo pravilom HD 384/HD 60364. Pravila so v glavnem naslednja: - zmožnosti prevodnikov za prenos toka; - značilnosti zaščitnih naprav v zvezi z zaščito pred nadtokom; - preverjanje termične napetosti v prevodnikih zaradi kratkega stika ali toka zaradi napake pri ozemljitvi; - zaščita pred okvaro (zaščita pred posrednim stikom) v sistemih TN in sistemih IT; - omejitev padca napetosti; - preverjanje mehanske napetosti med kratkim stikom v zbiralčnih razdelilnih sistemih (BTS) v skladu z EN 60439-2 ali tračnih napajalnih sistemih v skladu s serijo EN 61534. Izračuni, ki jih zagotavlja to tehnično poročilo, veljajo le tam, kjer so znane značilnosti vezja. Za namen tega dokumenta zbiralčni razdelilni sistemi pomenijo tudi tračne napajalne sisteme. OPOMBA 1 Mehansko napetost med kratkim stikom zajema IEC 60865. OPOMBA 2: Na splošno ti izračuni veljajo za napajanje prek transformatorjev VN/NN, veljajo pa tudi za napajanje prek transformatorjev NN/VN in rezervnih generatorjev NN. OPOMBA 3: Ta dokument ne zajema učinkov harmonskih tokov. To tehnično poročilo velja tudi za preverjanje skladnosti rezultatov izračunov, ki so jih izvedli računalniški programi za izračun prereza izoliranih prevodnikov, prereza kablov in značilnosti za izbiro zbiralčnih razdelilnih sistemov, s HD 384/HD 60364.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST R064-003:2000 - Vodilo za določanje prerezov vodnikov in izbiro zaščitnih naprav 01-May-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi