SIST EN ISO 11961:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11961:2019
Koda projekta: 00012371
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe (ISO 11961:2018)
Naslov (slovenski): Industrija nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11961:2019 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.180.10 77.140.75
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: EN ISO 11961:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies the technical delivery conditions for steel drill-pipes with upset pipe-body ends and weld-on tool joints for use in drilling and production operations in petroleum and natural gas industries for three product specification levels (PSL-1, PSL-2 and PSL-3). The requirements for PSL-1 form the basis of this document. The requirements that define different levels of standard technical requirements for PSL-2 and PSL-3 are in Annex G. This document covers the following grades of drill-pipe: — grade E drill-pipe; — high-strength grades of drill-pipe, grades X, G and S; — enhanced H2S resistance drill pipe, grades D and F. A typical drill-pipe configuration is given, showing main elements and lengths (see Figure B.1). The main dimensions and masses of the grades of drill-pipe are given in both SI units (see Table A.1) and in USC units (see Table C.1). This document can also be used for drill-pipe with tool joints not specified by ISO or API standards. By agreement between purchaser and manufacturer, this document can also be applied to other drillpipe body and/or tool-joint dimensions. This document lists supplementary requirements that can optionally be agreed between purchaser and manufacturer, for testing, performance verification and non-destructive examination (see Annex E). This document does not consider performance properties, nor performance degradation of the product when in service. NOTE 1 In this document, drill-pipe is designated by label 1, label 2, grade of material (E, X, G, S, D and F), upset type and type of rotary shouldered connection. Designations are used for the purpose of identification in ordering. NOTE 2 Reference can be made to ISO 10424-2 or API Spec 7-2 for the detailed requirements for the threading of drill-pipe tool joints. NOTE 3 Reference can be made to API RP 7G for the performance properties of the drill-pipe.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa tehnične dobavne pogoje za jeklene vrtalne cevi z razširjenimi konci in varjenimi spoji za uporabo v vrtalnih ter proizvodnih postopkih v industriji nafte in zemeljskega plina za tri ravni specifikacij proizvoda (PSL-1, PSL-2 in PSL-3). Zahteve za PSL-1 so osnova tega dokumenta. Zahteve, ki določajo različne ravni standardnih tehničnih zahtev za PSL-2 in PSL-3, so podane v dodatku G. Ta dokument zajema naslednje razrede vrtalnih cevi: – vrtalna cev razreda E; – vrtalna cev visokotrdnostnega razreda, razredi X, G in S; – vrtalna cev izboljšane odpornosti H2S, razreda D in F. Podana je tipična konfiguracija vrtalne cevi, ki prikazuje glavne elemente in dolžine (glej sliko B.1). Glavne dimenzije in mase razredov vrtalnih cevi so podane v enotah SI (glej preglednico A.1) ter v enotah USC (glej preglednico C.1). Ta dokument se lahko uporablja tudi za vrtalne cevi s spoji, ki niso določene s standardi ISO ali API. Na podlagi dogovora med kupcem in proizvajalcem se lahko ta dokument uporablja tudi za druge dimenzije delov vrtalnih cevi in njihovih spojev. V tem dokumentu so navedene dodatne zahteve, ki se lahko na podlagi dogovora med kupcem in proizvajalcem uporabljajo za preskušanje, preverjanje učinkovitosti ter neporušitveni preiskovalni postopek (glej dodatek E). V tem dokumentu se ne obravnavajo lastnosti izdelka niti zmanjšanje učinkovitosti izdelka v uporabi. OPOMBA 1: V tem dokumentu je vrtalna cev označena z oznako 1, oznako 2, razredom materiala (E, X, G, S, D in F), vrsto razširitve in vrsto vrtljivega vijačnega priključka. Označbe se uporabljajo za identifikacijo pri naročanju. OPOMBA 2: Za podrobne zahteve za vrezovanje navoja v spoje vrtalnih cevi se lahko uporablja standard ISO 10424-2 ali specifikacija API 7-2. OPOMBA 3: Za lastnosti vrtalne cevi se lahko uporablja API RP 7G.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11961:2009/AC:2009 - Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2008/Cor 1:2009) 28-Nov-2018
Revidiran SIST EN ISO 11961:2009/AC:2009 - Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2008/Cor 1:2009) 07-Jun-2017
Revidiran SIST EN ISO 11961:2009 - Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2008) 07-Jun-2017
Dopolnjen z SIST EN ISO 11961:2019/A1:2020 - Industrija nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi - Dopolnilo A1 (ISO 11961:2018/Amd 1:2020) 26-Jun-2019
Nadomešča SIST EN ISO 11961:2009/AC:2009 - Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2008/Cor 1:2009) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 11961:2009 - Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2008) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 11961:2009 - Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Jeklene vrtalne cevi (ISO 11961:2008) 28-Nov-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi