SIST EN ISO 129-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 129-1:2019
Koda projekta: CSF01118
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles (ISO 129-1:2018)
Naslov (slovenski): Tehnična dokumentacija proizvodov - Predstavitev dimenzij in toleranc - 1. del: Splošna načela (ISO 129-1:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 129-1:2019 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli
ICS: 01.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN ISO 129-1:2019
Področje projekta (angleško): EN-ISO 129-1 establishes the general principles for presentation of dimensions and associated tolerances that apply to 2D technical drawings in all disciplines and trades but which can also be applied to 3D applications. This document does not cover the application of dimensional tolerances and their meaning. See ISO 14405-1 for tolerancing principles. This document can only be used to describe the nominal model of a drawing, not the non-ideal surface model (skin model) used for tolerancing purposes (for more information on tolerancing specifications, see the list of GPS standards listed as normative reference or as bibliography) Considering the ISO 14405 series, the presentation of tolerance indication is unambiguous when it is applied to a dimension which is a size and ambiguous when the dimension is not a size. All rules presented in this document are available for any type of drawing (see ISO 29845). In addition, this document introduces the concept of property indicators, developed length, between, surface indicators, flag notes and textual instructions.
Področje projekta (slovensko): Standard EN-ISO 129-1 določa splošna načela za predstavitev dimenzij in povezanih toleranc, ki se uporabljajo za tehnične risbe 2D v vseh disciplinah in strokah, vendar jih je mogoče uporabiti tudi pri risanju v tehniki 3D. Ta dokument ne zajema uporabe dimenzijskih toleranc in njihovega pomena. Za načela toleriranja glej standard ISO 14405-1. Ta dokument je mogoče uporabljati samo za opisovanje nominalnega modela risbe, ne pa tudi neidealnega površinskega modela (modela kože), ki se uporablja za namene toleriranja (za več informacij o specifikacijah toleriranja glej seznam standardov GPS, ki je naveden kot sklic na druge standarde ali kot literatura). Glede na skupino standardov ISO 14405 je predstavitev oznake tolerance nedvoumna, kadar se navezuje na dimenzijo, ki je velikost, in dvoumna, kadar dimenzija ni velikost. Vsa pravila v tem dokumentu so na voljo za katero koli vrsto risbe (glej standard ISO 29845). Poleg tega ta dokument uvaja koncept indikatorjev lastnosti, razvite dolžine med indikatorji površine, označevalnih opomb in besedilnih navodil.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 129-1:2019/A1:2021 - Tehnična dokumentacija izdelkov - Predstavitev dimenzij in toleranc - 1. del: Splošna načela - Dopolnilo 1 (ISO 129-1:2018/Amd 1:2020) 01-Mar-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi