SIST EN 13204:2016

Oznaka standarda: SIST EN 13204:2016
Koda projekta: 00192090
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements
Naslov (slovenski): Dvojno delujoče hidravlične reševalne naprave za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve za delovanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13204:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 11.160 13.220.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-11
Referenčna oznaka: EN 13204:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with the technical requirements to minimize the risks of hazards listed in Annex A which can arise during the operation and/or maintenance of double acting hydraulic rescue tool systems, when carried out as intended by the manufacturer or his authorized representative. All the safety requirements of this document apply to double acting hydraulic rescue tools manufactured after the date of publication. Double acting hydraulic rescue tool systems are intended for use by the firefighting and rescue services, principally for cutting through, spreading or pushing apart the structural parts of road vehicles, ships, trains, aircraft and building structures involved in accidents. They consist of a separate power pack, the tool[s] and the necessary interconnections and intended accessories, as defined in Clause 3 – Terms and definitions. NOTE 1 The aim is to assist whilst extracting the casualties or to create a working space for paramedical services taking the local conditions into account. This European Standard does not establish the additional requirements for: a) operation in severe conditions (e.g. extreme environmental conditions such as: temperatures outside the range –20 °C +55 °C, corrosive environment, tropical environment, contaminating environments, strong magnetic fields, potentially explosive atmospheres); b) the risk directly arising from the means provided for the portability, transportability and mobility of double-acting hydraulic rescue tools during periods of their operation. NOTE 2 For the EU/EEA other Directives can be applicable to the equipment in the scope, for example the Electro Magnetic Compatibility Directive.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnavana tehnične zahteve za zmanjšanje tveganj, navedenih v dodatku A, do katerih lahko pride med obratovanjem in/ali vzdrževanjem sistemov dvojno delujočih hidravličnih reševalnih naprav, ko jih v skladu z navodili izvaja proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Vse varnostne zahteve v tem dokumentu veljajo za dvojno delujoče hidravlične reševalne naprave, izdelane po datumu objave. Sistemi dvojno delujočih hidravličnih reševalnih naprav so namenjeni uporabi za protipožarno obrambo in reševanje, predvsem za prebijanje prek konstrukcijskih delov cestnih vozil, ladij, vlakov, zrakoplovov in zgradb v nesrečah. Kot je določeno v točki 3 (Izrazi in definicije), jih sestavljajo ločeni akumulator, orodja ter potrebne povezave in temu namenjeni pripomočki. OPOMBA 1: Namen je pomoč pri reševanju žrtev ali zagotavljanje delovnega okolja za parazdravstvene storitve ob upoštevanju lokalnih pogojev. Ta evropski standard ne določa dodatnih zahtev za: a) delovanje v zahtevnih pogojih (npr. izredni okoljski pogoji, kot so: temperature zunaj območja od –20 °C do +55 °C, korozivno okolje, tropsko okolje, onesnažujoče okolje, močna magnetna polja, potencialno eksplozivne atmosfere); b) tveganja, ki izhajajo neposredno iz sredstev, zagotovljenih za prenosljivost, prevozljivost in mobilnost dvojno delujočih hidravličnih reševalnih naprav med njihovim delovanjem. OPOMBA 2: Za EU/EEA se lahko uporabijo druge direktive, ki veljajo za področje uporabe opreme, na primer direktiva o elektromagnetni združljivosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13204:2005+A1:2012 - Dvojno delujoče hidravlične reševalne naprave za gasilske in reševalne enote - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi 01-nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi