SIST EN 60445:2018

Oznaka standarda: SIST EN 60445:2018
Koda projekta: 62968
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
Naslov (slovenski): Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60445:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 29.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Razveljavitev: 01-Jul-2024
Referenca razveljavitve: Sporocila 2024-07
Referenčna oznaka: EN 60445:2017
Področje projekta (angleško): This document applies to the identification and marking of terminals of electrical equipment such as resistors, fuses, relays, contactors, transformers, rotating machines and, wherever applicable, to combinations of such equipment (e.g. assemblies), and also applies to the identification of terminations of certain designated conductors. It also provides general rules for the use of certain colours or alphanumeric notations to identify conductors with the aim of avoiding ambiguity and ensuring safe operation. These conductor colours or alphanumeric notations are intended to be applied in cables or cores, busbars, electrical equipment and installations. This basic safety publication is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 104 and ISO/IEC Guide 51. It is not intended for use by manufacturers or certification bodies. One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of basic safety publications in the preparation of its publications. The requirements of this basic safety publication will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za razpoznavanje in označevanje terminalov električne opreme, kot so upori, varovalke, releji, kontaktorji, transformatorji, motorji in, kadar je to primerno, za kombinacije takšne opreme (npr. sklope). Uporablja se tudi za razpoznavanje končnikov nekaterih navedenih vodnikov. Določa tudi splošna pravila za uporabo nekaterih barv ali alfanumeričnih oznak za razpoznavanje vodnikov, ki preprečujejo dvoumnost in zagotavljajo varno delovanje. Te barve vodnikov ali alfanumerične oznake so namenjene za uporabo na kablih ali jedrih, vodilih, električni opremi in napravah. Ta osnovna varnostna publikacija je namenjena predvsem tehničnim odborom za pripravo standardov v skladu z načeli vodil IEC 104 in ISO/IEC 51. Ni namenjena proizvajalcem ali certifikacijskim organom. Ena od pristojnosti tehničnih odborov je, da med pripravo publikacij uporabljajo osnovne varnostne publikacije, kadar je to primerno. Zahteve te osnovne varnostne publikacije se ne uporabljajo, razen če so izrecno navedene ali zajete v ustreznih publikacijah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60445:2011 - Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov (IEC 60445:2010) 28-Nov-2017
Nadomeščen z SIST EN IEC 60445:2021 - Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov (IEC 60445:2021) 16-Jun-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi