SIST EN ISO 14344:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14344:2011
Koda projekta: 00121529
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes (ISO 14344:2010)
Naslov (slovenski): Dodajni in potrošni materiali za varjenje - Nabava dodajnih materialov za varjenje (ISO 14344:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14344:2011 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: EN ISO 14344:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies tools for communication between a purchaser and a supplier of welding consumables within quality systems, such as those based upon ISO 9001[1]. In production, the components of welding consumables are divided into discrete, predetermined quantities so that satisfactory tests with a sample from that quantity will establish that the entire quantity meets specification requirements. These quantities, known by such terms as heats, lots, blends, batches and mixes, vary in size according to the manufacturer. For identification purposes, each manufacturer assigns a unique designation to each quantity. This designation usually consists of a series of numbers or letters, or combinations thereof, which will enable the manufacturer to determine the date and time (or shift) of manufacture, the type and source of the raw materials used, and the details of the procedures used in producing the welding consumable. This designation stays with the welding consumable and can be used to identify the material later, in those cases in which identification is necessary. This International Standard, together with an applicable International Standard or other standard for welding consumables, provides a method for preparing those specific details needed for welding consumable procurement which consist of: a) the welding consumable classification (selected from the applicable International Standard or other standard for welding consumables); b) the lot classification (selected from Clause 4); c) the testing schedule (selected from Clause 5). Selection of the specific welding consumable classification, lot classification, and testing schedule depends upon the requirements of the application for which the welding consumable is being procured. This International Standard does not apply to non-consumable electrodes or shielding gases.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa orodja za komunikacijo med kupcem in dobaviteljem dodajnih in potrošnih materialov za varjenje v sistemih kakovosti, npr. sistemih kakovosti, ki temeljijo na ISO 9001[1]. Pri proizvodnji se komponente dodajnih in potrošnih materialov za varjenje razdelijo v ločene, vnaprej določene količine, tako da se z zadostnimi preskusi z vzorcem, vzetim iz te količine, ugotovi, da kakovost celote ustreza zahtevam specifikacije. Te količine, znane pod imenom šarže, loti, zmesi, serije in mešanice, se razlikujejo po velikosti glede na proizvajalca. Vsak proizvajalec vsaki količini dodeli edinstveno oznako za identifikacijo. Ta oznaka je po navadi sestavljena iz zaporedja številk ali črk ali njihove kombinacije, kar proizvajalcu omogoča, da določi datum in uro (ali izmeno) proizvodnje, vrsto in vir uporabljenih surovin ter podrobnosti o postopku, uporabljenem pri proizvodnji dodajnih in potrošnih materialov za varjenje. Ta oznaka ostane na dodajnem in potrošnem materialu za varjenje in se lahko uporablja za poznejšo identifikacijo materiala, kadar je potrebno. Ta mednarodni standard skupaj z veljavnim mednarodnim standardom ali drugim standardom za dodajne in potrošne materiale za varjenje podaja metodo za pripravo specifičnih podrobnosti, potrebnih za zagotavljanje dodajnih in potrošnih materialov za varjenje, ki jih sestavljajo: a) klasifikacija dodajnih in potrošnih materialov za varjenje (izbrana iz veljavnega mednarodnega standarda ali drugega standarda za dodajne in potrošne materiale za varjenje); b) klasifikacija lota (izbrana iz točke 4); c) urnik preskušanja (izbran iz točke 5). Izbira specifične klasifikacije dodajnih in potrošnih materialov za varjenje, klasifikacije lota in urnika preskušanja je odvisna od zahtev aplikacije, za katero se dodajni in potrošni material za varjenje dobavlja. Ta mednarodni standard ne velja za nepotrošne elektrode ali zaščitne pline.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14344:2005 - Varjenje in sorodni postopki - Načini električnega varjenja pod praškom in v zaščitnih plinih - Smernice za nabavo dodajnih materialov (ISO 14344:2002) 01-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi