SIST EN ISO 35101:2020

Oznaka standarda: SIST EN ISO 35101:2020
Koda projekta: 00012385
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Working environment (ISO 35101:2017)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Obratovanje v arktičnem okolju - Delovno okolje (ISO 35101:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 35101:2020 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: EN ISO 35101:2019
Področje projekta (angleško): ISO 35101:2017 describes the working environment that can be expected when operating oil and gas facilities in Arctic environments/climate. ISO 35101:2017 provides principles and generic guidelines for the design and operation of fixed and floating oil and gas facilities both onshore and offshore. The aim of ISO 35101:2017 is to ensure optimal health, safety, human performance and decision-making conditions for people working on oil and gas facilities in Arctic conditions. ISO 35101:2017 applies to the design and operation of new facilities and structures, and to modification of existing facilities for operation in the Arctic environment. This also includes offshore and onshore exploration and accommodation units for such activities. ISO 35101:2017 is divided into three main parts. - The first part (Clause 5) describes the general principles and guidelines for risk management. - The second part (Clause 6) describes the general working environment (working environment hazards found in many workplaces and provides some threshold limit values (TLVs) and design references that can be especially challenging in Arctic conditions. - The third part (Clause 7 to Clause 9) addresses the climatic conditions expected in the Arctic. Clause 8 describes working environment design and technical solutions, while Clause 9 describes working environment operational requirements for prevention and management of cold-related problems.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 35101:2017 opisuje delovno okolje, ki ga je mogoče pričakovati pri obratovanju naftnih in plinskih obratov na arktičnem območju/v arktičnem podnebju. Standard ISO 35101:2017 zagotavlja načela in splošne smernice za načrtovanje in obratovanje fiksnih in plavajočih naftnih ter plinskih obratov na kopnem in na morju. Namen standarda ISO 35101:2017 je zagotavljanje optimalnega zdravja, varnosti, človeške zmogljivosti in pogojev za odločevanje za ljudi, ki delajo v naftnih in plinskih obratih v arktičnih pogojih. Standard ISO 35101:2017 se uporablja pri načrtovanju in obratovanju novih obratov in konstrukcij ter za spreminjanje obstoječih obratov za obratovanje v arktičnem okolju. To vključuje tudi enote za raziskovanje in nastanitev za take dejavnosti na kopnem ter na morju. Standard ISO 35101:2017 je razdeljen na tri glavne dele: – prvi del (točka 5) opisuje splošna načela in smernice za obvladovanje tveganja; – drugi del (točka 6) opisuje splošno delovno okolje (tveganja v delovnem okolju obstajajo na številnih delovnih mestih) in podaja nekatere mejne vrednosti (TLV) ter predvidene reference, ki so lahko zlasti v arktičnih pogojih težavne. – tretji del (od točke 7 do točke 9) obravnava pričakovane podnebne pogoje v arktičnem okolju. Točka 8 opisuje načrtovane in tehnične rešitve za delovno okolje, medtem ko so v točki 9 opisane obratovalne zahteve za delovno okolje za preprečitev in upravljanje težav, povezanih z mrazom.

Najbolje prodajani standardi