SIST-TP CEN/TR 16467:2013

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16467:2013
Koda projekta: 00136277
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Playground equipment accessible for all children
Naslov (slovenski): Oprema otroških igrišč, dostopna vsem otrokom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16467:2013 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPO - Šport
ICS: 97.200.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: CEN/TR 16467:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Report covers open access, unsupervised play spaces. It does not cover adventure playgrounds or other play spaces which are used under supervision. The intention of this document is to enable users, to a large extent, to access play spaces and use the equipment independent of the help of others. This Technical Report is intended to be used in conjunction with EN 1176 and provides guidance to those involved in the specification, provision and management of play environments. It is intended to help create spaces that will promote opportunities for children of differing abilities to have the opportunity to participate in unsupervised play, and with appropriate levels of challenge and risk. The scope of EN 1176 (all parts) covers only the safety requirements for play equipment and play surfaces. When developing this Technical Report, however, it was realised that the scope for "play for all" needed to consider a wider context, covering not just the immediate play space but also provide information about the broader environment and other access and facility issues.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo zajema nenadzorovana igrišča s prostim dostopom. Ne zajema pustolovskih igrišč ali drugih igrišč, ki se uporabljajo pod nadzorom. Namen tega dokumenta je uporabnikom v širokem obsegu omogočiti dostop do igrišč in samostojno uporabo opreme brez pomoči drugih. To tehnično poročilo je namenjeno za uporabo skupaj s standardom EN 1176 ter zagotavlja smernice za ljudi, ki sodelujejo pri pripravi specifikacij, zagotavljanju storitev in upravljanju igrišč. Njegov namen je prispevati k ustvarjanju prostorov, ki bodo spodbujali priložnosti, da se otroci z različnimi sposobnostmi vključijo v nenadzorovano igro z ustreznimi ravnmi izzivov in tveganj. Področje uporabe standarda EN 1176 (vsi deli) zajema le varnostne zahteve za igralno opremo in igralne površine. Vendar se je pri razvijanju tega tehničnega poročila pokazalo, da je treba na področje uporabe pojma »igra za vse« vključiti širši kontekst, ki ne bi zajemal le neposrednega igralnega prostora, ampak bi tudi zagotovil informacije o širšem okolju ter drugih vprašanjih v zvezi z dostopom in prostorom.

Najbolje prodajani standardi