SIST ISO 10957:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 10957:2010
Koda projekta: 043173
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - International standard music number (ISMN)
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka glasbene publikacije (ISMN)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10957:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the International standard music number (ISMN), which is a means of uniquely identifying editions of notated music. It specifies the assignment of a unique ISMN on such editions so as to distinguish one edition of a title or one separate component of an edition from all other editions. This International Standard also specifies the construction of an ISMN and its location on editions of notated music. This International Standard is applicable to editions of notated music. The ISMN can also be used to identify editions of notated music that are presented with other media to form an integrated whole (e.g. an edition that, together with a sound recording, forms a single product). The ISMN is not suitable for the identification of material in other media that are issued separately, such as sound or audiovisual products (e.g. CDs or DVDs), for which other standards such as ISO 3901 (International Standard Recording Code) and ISO 15706 (International Standard Audiovisual Number) are applicable. The ISMN is not suitable for the identification of the products themselves (CDs or DVDs), for which the European article numbering (EAN) 13-digit bar code can be used.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa mednarodno standardno številko glasbene publikacije (ISMN), ki je sredstvo unikatnega označevanja izdaj notirane glasbe. Določa dodelitev unikatnih ISMN na takih izdajah, da se razlikuje ena izdaja naslova ali en ločen sestavni del izdaje od ostalih izdaj. Ta mednarodni standard prav tako določa izgradnjo ISMN in njegovo lokacijo na izdajah notirane glasbe. Ta mednarodni standard velja za izdaje notirane glasbe. ISMN se lahko uporablja tudi za določitev izdaj notirane glasbe, ki so predstavljene z drugimi mediji tako, da tvorijo vezano celoto (npr. izdajo, ki skupaj z zvočnim posnetkom tvori en proizvod). ISMN ni primeren za označevanje materiala v drugih medijih, ki so izdani posebej, kot so zvočni ali avdiovizualni proizvodi (npr. CD, DVD), za katere veljajo drugi standardi, kot sta ISO 3901 (mednarodna standardna koda posnetka) in ISO 15706 (mednarodna standardna številka avdiovizualnega dela). ISMN ni primeren za označevanje samih proizvodov (CD, DVD), za katere se lahko uporabi evropsko 13-mestno bar kodo za označevanje proizvodov (EAN).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 10957:1996 - Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka glasbene publikacije (ISMN) 01-okt-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi