SIST EN 303 084 V1.1.1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 303 084 V1.1.1:2013
Koda projekta: 38344
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB) - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Naslov (slovenski): Talni sistem za povečanje razpršenega oddajanja podatkov VHF zemlja-zrak - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 303 084 V1.1.1:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.060.01 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-10
Referenčna oznaka: ETSI EN 303 084 V0.1.7 (2013-01)
Področje projekta (angleško): The present document applies to VDB ground-air digital broadcast using Differential Eight Phase Shift Keying (D8PSK) of Ground-Based Augmentation System GBAS, intended for channel increments of 25 kHz. The VDB system provides data broadcast from ground based to aircraft systems, operating in the VHF band (108,000 MHz to 117,975 MHz). The scope of the present document is limited to ground based stations. The present document is intended to cover the provisions of Directive 1999/5/EC [i.1] (R&TTE Directive), article 3.2, which states that "... radio equipment shall be so constructed that it effectively uses the spectrum allocated to terrestrial/space radio communications and orbital resources so as to avoid harmful interference". In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements under other parts of article 3 of the R&TTE Directive [i.1] as well as essential requirements under the Single European Sky Interoperability Regulation [i.2] (as amended) and related implementing rules may apply to equipment within the scope of the present document. The scope of the present document is restricted to the civil use of GBAS with horizontally polarized signals (GBAS/H).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument velja za oddajanje podatkov VHF zemlja-zrak (VDB) z uporabo diferencialno kodirane modulacije s faznim preskokom (D8PSK) sistema GBAS, namenjenega za prirastke po 25 kHz. Sistem VDB zagotavlja oddajanje podatkov iz zemeljskih v zračne sisteme in deluje v frekvenčnem pasu VHF (od 108,000 do 117,975 MHz). Obseg tega dokumenta je omejen na zemeljske postaje. Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 1999/5/ES [i.1] (direktive R&TTE), ki navaja, da »mora biti radijska oprema skonstruirana tako, da učinkovito uporablja spekter, razporejen za prizemne/vesoljske radijske komunikacije in orbitalne vire, tako da ne pride do škodljivega motenja«. Poleg tega dokumenta se za opremo na področju uporabe tega dokumenta uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 direktive R&TTE [i.2], ter tudi bistvene zahteve iz spremenjene Uredbe o interoperabilnosti enotnega evropskega neba [i.2] in zadevna izvedbena pravila. Obseg tega dokumenta je omejen na civilno uporabo sistema GBAS s signali v horizontalni polarizaciji (GBAS/H).

Najbolje prodajani standardi