SIST EN 62729:2012

Oznaka standarda: SIST EN 62729:2012
Koda projekta: 23561
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements
Naslov (slovenski): Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema ter sistemi - Ladijska oprema za daljnosežno identifikacijo in sledenje (LRIT) - Zahteve glede uporabnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62729:2012 angleški jezik Active SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 33.060.20 47.020.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
Refer. št. objave: Sporocila 2012-12
Področje projekta (angleško): International Standard IEC 62729 specifies the performance requirements and methods of testing for shipborne equipment for use for long-range identification and tracking (LRIT). Long-range identification and tracking of ships is a requirement of regulation V/19-1 of SOLAS 1974 as amended. An introduction to the system is given in Annex A. The standard results from observations made at the IMO meeting of MSC 88 in November 2010 that some LRIT equipment in practice was not operating in accordance with the provisions of SOLAS and the IMO performance standards. The standard takes account of the general requirements given in IMO resolution A.694(17) and is associated with IEC 60945. When a requirement in this International Standard is different from IEC 60945, the requirement in this standard takes precedence. This standard incorporates the parts of the performance standards included in IMO resolution MSC.263(84), Revised performance standards and functional requirements for the long-range identification and tracking of ships. Equipment tested to this standard will demonstrate compliance with the SOLAS regulation as indicated below and the test results will assist Administrations in granting type approval: (SOLAS V/19-1.6) Systems and equipment used to meet the requirements of this regulation shall conform to performance standards and functional requirements not inferior to those adopted by the IMO. Any shipboard equipment shall be type approved by the Administration. Shipboard installations are not covered by this standard but matters relating to the installation of the shipboard equipment are reproduced in Annex B. The IMO conformance test of shipborne installations is not covered by this standard but details are given, for information, in Annex C.
Področje projekta (slovensko): Mednarodni standard IEC 62729 podaja zahteve učinkovitosti in metode testiranja za ladijsko opremo za daljnosežno identifikacijo in sledenje (LRIT). Daljnosežna identifikacija in sledenje ladij je zahteva uredbe V/19-1 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (SOLAS 1974), kakor je bila spremenjena. Uvod za sistem je podan v dodatku A. Standardni rezultati pripomb, ki so jih imeli na sestanku Odbora za pomorsko varnost 88 (MSC) novembra 2010, da nekatera ladijska oprema za daljnosežno identifikacijo in sledenje ni delovala v skladu z določbami Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju in standardi uporabnosti, ki jih podaja Mednarodna pomorska organizacija. Standard upošteva splošne zahteve iz uredbe A.694(17) Mednarodne pomorske organizacije in se navezuje na standard IEC 60945. Če je zahteva tega mednarodnega standarda različna od zahteve standarda IEC 60945, ima prednost zahteva tega standarda. Ta standard vključuje dele standardov učinkovitosti iz uredbe MSC.263(84) Mednarodne pomorske organizacije, pregledane standarde učinkovitosti in funkcionalne zahteve za daljnosežno identifikacijo in sledenje ladij. Oprema, ki je bila testirana v skladu s tem standardom, bo, kot je prikazano spodaj, skladna z uredbo Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju in rezultati testa bodo pomagali vladam pri izdaji homologacij: (Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju V/19-1.6) Sistemi in oprema, ki je bila uporabljena za zadostitev zahtev te uredbe, se mora prilagoditi standardom učinkovitosti in funkcionalnim zahtevam, ki niso nižje od tistih, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija. Homologacijo vse opreme potrdi vlada. Ta standard ne obravnava ladijskih naprav. Namestitev ladijske opreme je opisana v dodatku B. Preskus skladnosti ladijskih naprav Mednarodne pomorske organizacije ni vključen v ta standard, vendar so informacije o podrobnostih podane v dodatku C.

Najbolje prodajani standardi