SIST-TS CEN/TS 15901-4:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-4:2010
Koda projekta: 00227271
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 4: Procedure for determining the skid resistance of pavements using a device with longitudinal controlled slip (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 4. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-4:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-4:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the skid resistance of pavements by measurement of the longitudinal friction coefficient LFCT. The method provides a measure of the skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a continuous reading braked test wheel with a slip ratio of 25 % (standard) or a variable slip between 0 % to 100 % (for research measurements). The test tyre is dragged over a pre-wetted pavement under controlled load and constant speed conditions. The measured values can be affected by the test speed. This technical specification covers the operation of the Tatra Runway Tester (TRT). The acronym Tatra Runway Tester (TRT) applies to a device, developed by Tatra Kopřivnice in the Czech Republic to perform routine, continuous measurements of friction for long road sections or punctual measurements at different speeds to characterise a particular section. It is not manufactured under license. A machine conforming to the general characteristics of the TRT and the specific provisions of this Technical Specification may also be used for the tests. The skid resistance of a pavement is determined by friction measurements and measurements of pavement texture. Where measurement of pavement texture is required, the standard for this measurement and the device is described in EN ISO 13473-1.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti površin z meritvijo količnika trenja LFCT. Ta metoda določa meritev lastnosti torne sposobnosti omejene površine z merjenjem količnika trenja z neprekinjenim pregledovanjem poskusnega zavornega kolesa s stopnjo zdrsa pri 25 % (standardno) ali spremenljivo stopnjo zdrsa med 0 in 100 % (za raziskovalne meritve). S preskusno pnevmatiko se zavira na predhodno namočeni površini pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti. Na izmerjene vrednosti lahko vpliva preskusna hitrost. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje naprave za preskušanje Tatra Runway Tester (TRT). Akronim naprave za preskušanje Tatra Runway Tester (TRT) velja za napravo, ki jo je razvilo podjetje Tatra Koprivice iz Češke republike za izvajanje rutinskih, neprekinjenih meritev trenja za odseke dolgih cest ali točne meritve pri različnih hitrostih za označevanje določenega odseka. Ne proizvaja se pod licenco. Stroj, ki ustreza splošnim značilnostim naprave za preskušanje TRT in posebnim določbam te tehnične specifikacije, se lahko uporablja tudi za preskuse. Torno sposobnost površine določajo meritve trenja in meritve teksture površine. Kjer se zahteva merjenje teksture površine, je standard tega merjenja in opreme opisan v EN ISO 13473-1.

Najbolje prodajani standardi