SIST EN ISO 3960:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3960:2017
Koda projekta: 00307168
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2017)
Naslov (slovenski): Živalske in rastlinske maščobe in olja - Ugotavljanje peroksidnega števila - Jodometrično (vizualno) določanje končne točke (ISO 3960:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3960:2017 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.200.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN ISO 3960:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for the iodometric determination of the peroxide value of animal and vegetable fats and oils with a visual endpoint detection. The peroxide value is a measure of the amount of oxygen chemically bound to an oil or fat as peroxides, particularly hydroperoxides. The method is applicable to all animal and vegetable fats and oils, fatty acids and their mixtures with peroxide values from 0 meq to 30 meq (milliequivalents) of active oxygen per kilogram. It is also applicable to margarines and fat spreads with varying water content. The method is not suitable for milk fats and is not applicable to lecithins. It is to be noted that the peroxide value is a dynamic parameter, whose value is dependent upon the history of the sample. Furthermore, the determination of the peroxide value is a highly empirical procedure and the value obtained depends on the sample mass. It is stressed that, due to the prescribed sample mass, the peroxide values obtained can be slightly lower than those obtained with a lower sample mass. Milk and milk products (or fat coming from milk and milk products) are excluded from the scope of this document. NOTE 1 A preferred method for the iodometric determination of the peroxide value for milk fats is specified in ISO 3976. NOTE 2 A method for the potentiometric determination of the peroxide value is given in ISO 27107.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za idiometrično določevanje peroksidnega števila živalskih in rastlinskih masti in olj z vizualnim zaznavanjem končne točke. Peroksidno število je merilo za količino kisika, kemijsko vezanega z oljem ali maščobo v obliki peroksidov, zlasti hidroperoksidov. Metoda se uporablja za vse vrste živalskih in rastlinskih masti in olj, maščobne kisline ter njihovih mešanic s peroksidnim številom od 0 do 30 meq (miliekvivalentov) aktivnega kisika na kilogram. Uporablja se tudi za margarine in maščobne namaze z različno vsebnostjo vode. Metoda ni primerna za mlečne maščobe in se ne uporablja za lecitine. Upoštevati je treba, da je peroksidno število dinamični parameter, katerega vrednost je odvisna od zgodovine vzorca. Poleg tega je določevanje peroksidnega števila izredno empiričen postopek, pridobljena vrednost pa je odvisna od vzorčne mase. Treba je poudariti, da je lahko zaradi predpisane vzorčne mase pridobljeno peroksidno število nekoliko nižje od števila, pridobljenega z nižjo vzorčno maso. Mleko in mlečni izdelki (ali maščoba iz mleka in mlečnih izdelkov) niso zajeti v tem dokumentu. OPOMBA 1 A: Priporočljiva metoda za idiometrično določevanje peroksidnega števila mlečnih maščob je podana v standardu ISO 3976. OPOMBA 2 A: Metoda za potenciometrično določevanje peroksidnega števila je opredeljena podana v standardu ISO 27107.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3960:2010 - Živalske in rastlinske maščobe in olja - Ugotavljanje peroksidnega števila - Jodometrično (vizualno) določanje končne točke (ISO 3960:2007, popravljena verzija 2009-05-15) 01-May-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi