SIST EN 13020:2016

Oznaka standarda: SIST EN 13020:2016
Koda projekta: 00151417
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road surface treatment machines - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za obdelovanje cestišč - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13020:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 93.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN 13020:2015
Področje projekta (angleško): This document applies to road surface treatment machines, which are in particular: - binder sprayers [or sprayers]; - chipping spreaders [or spreaders]; - machines for surface repairs !(binder sprayer chipping spreader [or sprayer spreader]); - mastics asphalt mixers; - joint sealer; - micro-surfacing machines/slurry machines; (see also Clause 3). Road surface treatment machines can be mounted on a carrier vehicle, trailer or articulated truck, combining to form an integral unit. It is also possible to mount a road surface treatment machine on its own chassis construction and propulsion system (self-propelled or pedestrian-controlled). In all cases the machine and chassis form an integral unit. Directives and standards for the vehicular truck chassis aspects, termed 'carrier vehicle' in this document, would be those relative to that equipment, even where specific modifications have been made to realize the road surface treatment application. The use in public road traffic is governed by the national regulations. This document deals with all significant hazards identified through a risk assessment relevant to road surface treatment machines when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). This document does not deal with significant hazards associated with pressurized tanks, noise and EMC. This document specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards associated with machine operation, setting and adjustments, load discharge and routine maintenance. This document does not include requirements for the carrier vehicles or special constructions. These are covered in directives related to the construction of vehicles. Demountable bodywork systems (e.g. demountable containers) are specified in other standards. !Vibrations are not dealt with in the standard, because for all machines of this family vibration is not a relevant hazard due to the low working speed and special working conditions (e.g. flat surface).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za stroje za obdelovanje cestišč, zlasti za: – razpršilnike veziva [ali razpršilnike]; – polagalnike asfalta [ali polagalnike]; – stroje za površinska popravila!(polagalnik asfalta z razpršilnikom veziva [ali polagalnik z razpršilnikom]); – mešalnike litega asfalta; – zatesnjevalce spojev; – finišerje; (glejte tudi točko 3). Stroje za obdelavo cestišč je mogoče namestiti na nosilno vozilo, prikolico ali členjeni tovornjak in jih tako združiti v eno enoto. Stroj za obdelovanje cestišč je mogoče namestiti tudi na samostojen sistem šasije in pogona (z lastnim pogonom ali upravljanjem s strani pešca). Stroj in šasija v vseh primerih sestavljajo združeno enoto. Direktive in standardi za primere šasij, v tem dokumentu poimenovanih »nosilna vozila«, so lahko tiste, ki se nanašajo na to opremo, tudi v primerih, kjer so bile izvedene posebne prilagoditve za realizacijo posameznega načina za obdelovanje cestišč. Uporabo v javnem cestnem prometu urejajo nacionalni predpisi. Ta dokument obravnava vsa pomembna tveganja, prepoznana na podlagi analize tveganj, relevantne za stroje za obdelovanje cestišč, kadar se ti uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). Ta dokument ne obravnava pomembnih tveganj, povezanih z rezervoarji pod tlakom, hrupom in elektromagnetno združljivostjo. Ta dokument določa ustrezne tehnične ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj, ki izhajajo iz pomembnih nevarnosti, povezanih z obratovanjem, nastavitvijo in prilagoditvami stroja ter distribucijo materiala in rednim vzdrževanjem. Ta dokument ne vključuje zahtev za nosilna vozila ali posebne konstrukcije. Ta so zajeta v direktivah o konstruiranju vozil. Odstranljivi sistemi karoserije (npr. odstranljivi zabojniki) so navedeni v drugih standardih. !Vibracije v tem standardu niso obravnavane, ker za vse stroje iz te družine vibracije ne predstavljajo pomembnega tveganja zaradi majhne delovne hitrosti in posebnih delovnih pogojev (tj. ravna podlaga).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13020:2005+A1:2010 - Stroji za obdelovanje cestišč - Varnostne zahteve 01-Mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi