SIST EN ISO 12052:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12052:2018
Koda projekta: 00251334
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management (ISO 12052:2017)
Naslov (slovenski): Zdravstvena informatika - Digitalno slikanje in komunikacija v medicini (DICOM), vključno z upravljanjem poteka dela in podatkov (ISO 12052:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12052:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.240.80
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 12052:2017
Področje projekta (angleško): This document, within the field of health informatics, addresses the exchange of digital images and information related to the production and management of those images, between both medical imaging equipment and systems concerned with the management and communication of that information. This document facilitates interoperability of medical imaging equipment by specifying: — for network communications, a set of protocols to be followed by devices claiming conformance to this document; — the syntax and semantics of Commands and associated information which can be exchanged using these protocols; — for media communication, a set of media storage services to be followed by devices claiming conformance to this document, as well as a File Format and a medical directory structure to facilitate access to the images and related information stored on interchange media; — information that is to be supplied with an implementation for which conformance to this document is claimed. This document does not specify: — the implementation details of any features of the DICOM standard on a device claiming conformance; — the overall set of features and functions to be expected from a system implemented by integrating a group of devices each claiming conformance to this document; — a testing/validation procedure to assess an implementation’s conformance to this document. This document pertains to the field of medical informatics. Within that field, it addresses the exchange of digital information between medical imaging equipment and other systems. Because such equipment may interoperate with other medical devices and information systems, the scope of this document needs to overlap with other areas of medical informatics. However, this document does not address the full breadth of this field. This document has been developed with an emphasis on diagnostic medical imaging as practiced in radiology, cardiology, pathology, dentistry, ophthalmology and related disciplines, and image-based therapies such as interventional radiology, radiotherapy and surgery. However, it is also applicable to a wide range of image and non-image related information exchanged in clinical, research, veterinary, and other medical environments. This document facilitates interoperability of systems claiming conformance in a multi-vendor environment, but does not, by itself, guarantee interoperability.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument v okviru zdravstvene informatike obravnava izmenjavo digitalnih slik in informacij, povezanih z izdelavo in upravljanjem teh slik, med medicinsko opremo za slikanje in sistemi, ki skrbijo za upravljanje in posredovanje teh informacij. Ta dokument omogoča preprostejšo interoperabilnost medicinske opreme za slikanje, tako da določa: – skupino protokolov za komunikacijo prek omrežja, ki jih morajo naprave, skladne s tem dokumentom, upoštevati, – skladnjo ter pomen ukazov in z njimi povezanih informacij, ki jih je mogoče izmenjevati z uporabo teh protokolov, – (v okviru izmenjave predstavnostnih vsebin) nabor storitev za shranjevanje teh vsebin, ki jih morajo uporabljati naprave, skladne s tem dokumentom, ter obliko datotek in imeniško strukturo medicinskih podatkov za lažji dostop do slik in z njimi povezanih informacij, ki so shranjene na nosilcih podatkov za izmenjavo, – informacije, ki morajo biti podane pri uvedbi, ki je skladna s tem dokumentom. Ta dokument ne določa: – podrobnosti uvedbe katerekoli funkcije standarda za digitalno slikanje in komunikacijo v medicini (DICOM) v skladni napravi, – celotnega nabora funkcij, ki se jih pričakuje od sistema, sestavljenega iz skupine naprav, ki so skladne s tem dokumentom, – postopka preskušanja/vrednotenja za ocenjevanje skladnosti uvedbe s tem dokumentom. Ta dokument je povezan s področjem zdravstvene informatike. V okviru tega področja obravnava izmenjavo digitalnih informacij med medicinsko opremo za slikanje in drugimi sistemi. Ker lahko taka oprema deluje v povezavi z drugimi medicinskimi napravami in informacijskimi sistemi, se mora področje uporabe tega dokumenta povezovati z drugimi področji zdravstvene informatike. Kljub temu ta dokument ne zajema vseh ustreznih področij v celoti. Ta dokument je bil pripravljen s poudarkom na diagnostičnem medicinskem slikanju, kot se uporablja v radiologiji, kardiologiji, patologiji, zobozdravstvu, oftalmologiji in z njimi povezanimi disciplinami, ter pri zdravljenjih na podlagi slik, kot so intervencijska radiologija, radioterapija in kirurgija. Kljub temu se uporablja tudi za širok nabor informacij, povezanih s slikami, in drugih informacij, ki se izmenjujejo v kliničnem, raziskovalnem in veterinarskem okolju ter drugih zdravstvenih okoljih. Ta dokument omogoča lažjo interoperabilnost sistemov, ki so skladni za uporabo v okolju s sistemi drugih ponudnikov, vendar sam po sebi ne zagotavlja interoperabilnosti teh sistemov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 12052:2011 - Zdravstvena informatika - Digitalno slikanje in komunikacije v medicini, vključno z upravljanjem poteka dela in podatkov (ISO 12052:2006) 20-sep-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi