SIST EN IEC 62282-5-100:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62282-5-100:2018
Koda projekta: 64201
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fuel cell technologies - Part 5-100: Portable fuel cell power systems - Safety (IEC 62282-5-100:2018)
Naslov (slovenski): Tehnologije gorivnih celic - 5-100. del: Naprave s prenosnimi gorivnimi celicami - Varnost (IEC 62282-5-100:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62282-5-100:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.070
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN IEC 62282-5-100:2018
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62282 covers construction, marking and test requirements for portable fuel cell power systems. These fuel cell systems are movable and not fastened or otherwise secured to a specific location. The purpose of the portable fuel cell power system is to produce electrical power. This document applies to AC and DC type portable fuel cell power systems, with a rated output voltage not exceeding 600 V AC, or 850 V DC for indoor and outdoor use. These portable fuel cell power systems cannot be used in hazardous locations as defined in IEC 60050-426:2008, 426-03-01 unless there are additional protective measures in accordance with IEC 60079-0[5]1). This document does not apply to portable fuel cell power systems that are permanently connected (hard wired) to the electrical 1) distribution system, 2) permanently connected to a utility fuel distribution system, 3) exporting power to the grid, 4) for propulsion of road vehicles, 5) intended to be used on board passenger aircraft. Fuel cells that provide battery charging for hybrid vehicles where the battery provides power and energy for propulsion of the vehicle are not included in the scope of this document The following fuels and fuel feedstocks are considered within the scope of this document: • natural gas, • liquefied petroleum gas, such as propane and butane, • liquid alcohols, for example methanol, ethanol, • gasoline, • diesel, • kerosene, • hydrogen, • chemical hydrides. This document does not preclude the use of similar fuels or oxidants from sources other than air provided the unique hazards are addressed through additional requirements.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62282 zajema zahteve za gradnjo, označevanje in preskušanje naprav s prenosnimi gorivnimi celicami. Ti sistemi z gorivnimi celicami so premični in niso pritrjeni ali drugače nameščeni na določeni lokaciji. Naprave s prenosnimi gorivnimi celicami so namenjene proizvodnji električne energije. Ta dokument se uporablja za notranje ali zunanje naprave s prenosnimi gorivnimi celicami z izmenično ali enosmerno napetostjo, katerih nazivna izhodna efektivna napetost je manjša od 600 V izmenično ali 850 V enosmerno. Te naprave s prenosnimi gorivnimi celicami se ne smejo uporabljati na nevarnih lokacijah iz standardov IEC 60050-426:2008, 426-03-01, razen če se sprejmejo dodatni zaščitni ukrepi v skladu s standardom IEC 60079-0[5]1. Ta dokument se ne uporablja za naprave s prenosnimi gorivnimi celicami, ki so trajno priključene na sistem 1) za distribucijo električne energije, 2) ki so trajno priključene na sistem za distribucijo goriva, 3) ki izvaža električno energijo v omrežje, 4) za pogon cestnih vozil, 5) za uporabo na potniških letalih. Gorivne celice, ki omogočajo polnjenje akumulatorja hibridnih vozil, pri katerih akumulator zagotavlja električno energijo za pogon vozila, ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Na področje uporabe tega dokumenta spadajo naslednja goriva in energenti: • zemeljski plin, • utekočinjeni naftni plini, kot sta propan in butan, • tekoči alkoholi, npr. metanol, etanol, • bencin, • dizelsko gorivo, • kerozin, • vodik, • kemični hidridi. Ta dokument ne izključuje uporabe podobnih goriv ali oksidantov iz drugih virov razen zraka, če se posebne nevarnosti obravnavajo v dodatnih zahtevah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 62282-5-1:2013 - Tehnologija gorivnih celic - 5-1. del: Naprave s prenosnimi gorivnimi celicami - Varnost 01-May-2018
Nadomešča SIST EN 62282-5-1:2013 - Tehnologija gorivnih celic - 5-1. del: Naprave s prenosnimi gorivnimi celicami - Varnost 21-Aug-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi