SIST EN ISO 12944-9:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12944-9:2018
Koda projekta: 00139574
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO 12944-9:2018)
Naslov (slovenski): Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 9. del: Zaščitni premazni sistemi in laboratorijske preskusne metode za konstrukcije na morju in sorodne konstrukcije (ISO 12944-9:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12944-9:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 25.220.20 47.020.01 87.040 91.080.13
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: EN ISO 12944-9:2018
Področje projekta (angleško): This International Standard deals with performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures (i.e. those exposed to the marine atmosphere, as well as those immersed in sea or brackish water). Such structures are exposed to environments of corrosivity category CX (offshore) and immersion category Im4 as defined in ISO 12944-2, with special stresses as given in 4.3 and Annex B of ISO 12944-2:1998. ISO 12944-9 can also be used for other structures, provided that the paints or protective paint systems selected comply with this International Standard. This International Standard places emphasis on high-durability paint systems, with the aim of minimizing maintenance and hence reducing safety considerations and environmental impact. The temperature range applicable for these paint systems is considered to be between -20 °C and +120 °C, and the performance testing is aimed at verifying suitability of the paint systems for this temperature range. The use of paint systems outside this temperature range shall be subject to agreement by the end user. Such agreement may include testing at the applicable temperatures. The paint systems for submerged service (Im4) are aimed at ambient operating temperatures up to a maximum of 50 °C. For higher operating temperatures, specific evaluation and performance documentation is needed. The selection of performance requirements should be considered in conjunction with the cathodic protection design parameters.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard obravnava zahteve glede učinkovitosti zaščitnih premaznih sistemov za konstrukcije na morju in sorodne konstrukcije (tiste, ki so izpostavljene morskemu ozračju, pa tudi tiste, ki so potopljene v morsko ali slano vodo). Takšne konstrukcije so izpostavljene okolju kategorije korozivnosti CX (na morju) in imerzijske kategorije Im4, kot je opredeljeno v standardu ISO 12944-2, s posebnimi obremenitvami iz točke 4.3 in dodatka B standarda ISO 12944-2:1998. ISO 12944-9 se lahko uporablja tudi za druge konstrukcije, če so barve ali zaščitni premazi izbrani v skladu s tem mednarodnim standardom. Ta mednarodni standard daje poudarek na zelo vzdržljive sisteme zaščitnih premazov, ki zagotavljajo manj vzdrževanja konstrukcij, povzročajo manj varnostnih tveganj in imajo manjši vpliv na okolje. Temperaturno območje, ki velja za te sisteme premazov, je med –20 °C in 120 °C, preskušanje zmogljivosti pa je namenjeno preverjanju primernosti sistemov premazov za to temperaturno območje. Za uporabo premaznih sistemov zunaj tega temperaturnega območja se je treba dogovoriti s končnim uporabnikom. Tak dogovor lahko vključuje tudi preskušanje pri takih temperaturah. Premazni sistemi za potopno uporabo (Im4) so namenjeni delovnim temperaturam okolja do največ 50 °C. Za višje temperature sta potrebni posebna evalvacija in izvedbena dokumentacija. Izbor zahtev glede zmogljivosti naj bi upoštevali v povezavi s parametri katodne zaščite.

Najbolje prodajani standardi