SIST EN 50223:2015

Oznaka standarda: SIST EN 50223:2015
Koda projekta: 24031
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material - Safety requirements
Naslov (slovenski): Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50223:2015 slovenski jezik Active SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
SIST EN 50223:2015 (DE) nemški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
SIST EN 50223:2015 (EN) angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 50223:2015
Področje projekta (angleško): 1.1 This European Standard specifies requirements for automatic electrostatic flock application equipment which is designed for applying ignitable flock which may form explosive atmospheres in the flock application area. In this context a distinction is made between flock application devices which due to their type of construction comply with the requirements as laid down in EN 50050-3, as applicable, and those for which higher discharge energies are stipulated. This European Standard also specifies the constructional requirements for a safe operation of the stationary equipment of flock application booths, including the electrical installations and the accessories. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to flock application booths, when they are used as intended and under conditions which are foreseeable as malfunction by the manufacturer (see Clause 4). 1.2 This European Standard considers three types of electrostatic flock systems. For more details, see Table 1. 1.3 This European Standard deals with those hazards occurring during stationary automatic electrostatic flocking. Among these hazards are, above all, ignition hazards of the generated explosive atmosphere and hazard to persons. 1.4 The stationary equipment dealt with in this European Standard is considered to be equipment of group II, category 3D for the use in areas with potential explosion hazards of zone 22. 1.5 This European Standard is not applicable for - flock systems in which mixtures of solvent vapours in air occur with a concentration of > 20 % of the LEL, - flock systems operated with AC voltage, - the application system for liquid or pasty substances (e.g. adhesives, primer), - the cleaning of flock application booths, - the storage and handling of ignitable substances outside the coating plant.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard določa zahteve za opremo za samodejno elektrostatični nanos kosmičev, izdelano za nanašanje vnetljivih kosmičev, ki lahko tvorijo eksplozivne atmosfere na območju nanosa kosmičev. V tem okviru standard razlikuje med napravami za kosmičenje, ki, zaradi tipa izdelave, izpolnjujejo zahteve, določene v standardu EN 50050-3, kjer je to primerno, in tistimi napravami, za katere je predpisana višja energija razelektritve. Ta evropski standard določa tudi konstrukcijske zahteve za varno delovanje nepremične opreme kabin za kosmičenje, vključno z električnimi napravami in dodatki. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s kabinami za nanos kosmičev, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). 1.2 Ta evropski standard upošteva tri vrste elektrostatičnih sistemov za nanos kosmičev. Za nadaljnje podrobnosti glejte tabelo 1. 1.3 Ta evropski standard obravnava nevarnosti, do katerih pride med nepremičnim samodejnim elektrostatičnim kosmičenjem. Med te nevarnosti sodijo predvsem nevarnosti vžiga tvorjene eksplozivne atmosfere in nevarnosti poškodb oseb. 1.4 Vgrajena oprema, obravnavana v tem evropskem standardu, se prišteva med opremo skupine II, kategorije 3D za uporabo v območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije območja 22. 1.5 Ta evropski standard se ne uporablja za: – sisteme za kosmičenje, v katerih so zmesi hlapov topil v zraku prisotne v koncentraciji > 20 % LEL; – sisteme za kosmičenje, ki delujejo na izmenični tok; – sisteme za nanos tekočih snovi ali snovi v pasti (npr. lepila, osnovni premazi); – čiščenje kabin za nanos kosmičev; – shranjevanje in rokovanje z vnetljivimi snovmi zunaj premaznih naprav.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50223:2010 - Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve 25-Oct-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi