SIST EN ISO 10893-10:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10893-10:2011
Koda projekta: EC029166
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-10:2011)
Naslov (slovenski): Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 10. del: Avtomatsko odkrivanje vzdolžnih/prečnih napak po celotnem obodu nevarjenih in varjenih jeklenih cevi (razen obločno varjenih pod praškom) z ultrazvokom (ISO 10893-10:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10893-10:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 23.040.10 77.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: EN ISO 10893-10:2011
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10893 specifies requirements for automated full peripheral ultrasonic shear wave (generated by conventional or phased array technique) testing of seamless and welded [except submerged arc-welded (SAW)] steel tubes, for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections. Unless otherwise specified in the purchase order, the testing method is applicable to the detection of predominantly longitudinal imperfections. In the case of testing on longitudinal imperfections, Lamb wave testing can be applied at the discretion of the manufacturer. For seamless tubes, by agreement between the purchaser and manufacturer, testing principles of this part of ISO 10893 can be applied to detect imperfections having other orientations. This part of ISO 10893 is applicable to the inspection of tubes with an outside diameter greater than or equal to 10 mm, normally with an outside diameter-to-thickness ratio greater than or equal to 5. This part of ISO 10893 can also be applicable to the testing of circular hollow sections.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10893 določa zahteve za avtomatsko odkrivanje vzdolžnih/prečnih napak po celotnem obodu nevarjenih in varjenih jeklenih cevi [razen jeklenih cevi, obločno varjenih pod praškom (SAW)] z ultrazvočnim strižnim valovanjem (ki nastaja s konvencionalno tehniko ali tehniko faznih nizov). Razen če je v dobavnici določeno drugače, preskusna metoda velja predvsem za odkrivanje vzdolžnih napak. Pri preskušanju vzdolžnih napak se po presoji proizvajalca lahko uporabi preskušanje z Lambovim valovanjem. Po dogovoru med kupcem in proizvajalcem se lahko za odkrivanje napak z drugačno orientacijo pri nevarjenih ceveh uporabijo načela preskušanja tega dela ISO 10893. Ta del ISO 10893 velja za pregled cevi z zunanjim premerom, večjim ali enakim 10 mm, običajno z razmerjem med zunanjim premerom in debelino, večjim ali enakim 5. Ta del ISO 10893 lahko velja tudi za preskušanje krožnih votlih delov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 10246-6:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 6. del: Ugotavljanje prečnih napak po celotnem obodu nevarjenih jeklenih cevi z avtomatsko ultrazvočno preiskavo 01-nov-2011
Nadomešča SIST EN 10246-7:2005 - Neporušitvene preiskave jeklenih cevi – 7. del: Avtomatično odkrivanje vzdolžnih napak na obodu nevarjenih in varjenih (razen obločno varjenih pod praškom) jeklenih cevi z ultrazvokom 01-nov-2011
Dopolnjen z SIST EN ISO 10893-10:2011/oprA1:2019 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 10. del: Avtomatizirano odkrivanje vzdolžnih/prečnih napak po celotnem obodu nevarjenih in varjenih jeklenih cevi (razen obločno varjenih pod praškom) z ultrazvokom - Dopolnilo A1: Sprememba ultrazvočnih preskusnih frekvenc pretvornikov - sprememba meril sprejemljivosti (ISO 10893-10:2011/DAM 1:2019) 03-jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi