SIST EN 54-23:2010

Oznaka standarda: SIST EN 54-23:2010
Koda projekta: 00072032
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
Naslov (slovenski): Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 23. del: Naprave za alarmiranje - Vizualne alarmne naprave
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 54-23:2010 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.20 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 54-23:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements, test methods and performance criteria for visual alarm devices in a fixed installation intended to signal a visual warning of a fire between the fire detection and fire alarm system and the occupants of a building (see item C of Figure 1 of EN 54-1:1996). It is intended to cover only those devices which derive their operating power by means of a physical electrical connection to an external source such as a fire alarm system. This European Standard specifies the evaluation of conformity and the marking of the visual alarm devices. This European Standard applies to visual alarm devices that rely on software for their operation and to those that do not. This European Standard applies only to pulsing or flashing visual alarm devices, for example xenon beacons or rotating beacons. Devices giving continuous light output are excluded from this European Standard. This European Standard is not intended to cover visual indicators, for example those on detectors or on the control and indicating equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje zahteve, preskusne metode in merila za zmogljivost za vizualne alarmne naprave v fiksni namestitvi, namenjeni signaliziranju vizualnega opozorila na ogenj med sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in stanovalci stavbe (glej točko C Slike 1 iz EN 54-1:1996). Namenjen je temu, da zajame le tiste naprave, ki pridobivajo svojo obratovalno moč s pomočjo fizične električne povezave z zunanjim virom, kot je sistem za javljanje požara in alarmiranje. Ta evropski standard opredeljuje vrednotenje skladnosti in označevanje vizualnih alarmnih naprav. Ta evropski standard velja za vizualne alarmne naprave, ki se pri svojem delovanju opirajo na programsko opremo in tudi tiste, ki se ne. Ta evropski standard velja le za utripajoče in svetlikajoče vizualne alarmne naprave, na primer za ksenonske signalne luči ali vrteče se signalne luči. Iz tega evropskega standarda so izvzete naprave, ki dajejo nepretrgano svetlobo. Ta evropski standard ne pokriva vizualnih indikatorjev, na primer indikatorjev na detektorjih ali na nadzorni in indikacijski opremi.

Najbolje prodajani standardi