SIST EN 15643-1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 15643-1:2010
Koda projekta: 00350012
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje trajnostnosti stavb - 1. del: Splošni okvir
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15643-1:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN 15643-1:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard provides the general principles and requirements, expressed through a series of standards, for the assessment of buildings in terms of environmental, social and economic performance taking into account technical characteristics and functionality of a building. The assessment will quantify the contribution of the assessed construction works to sustainable construction and sustainable development. The framework applies to all types of buildings and it is relevant for the assessment of the environmental, social and economic performance of new buildings over their entire life cycle, and of existing buildings over their remaining service life and end of life stage. The standards developed under this framework do not set the rules for how the different building assessment schemes may provide valuation methods. Nor do they prescribe levels, classes or benchmarks for measuring performance. NOTE Valuation methods, levels, classes or benchmarks may be prescribed in the requirements for environmental, social and economic performance in the client’s brief, building regulations, national standards, national codes of practice, certification schemes, etc. The rules for assessment of environmental, social or economic aspects of organizations are not included within this framework. However, the consequences of decisions or actions that influence the environmental, social and economic performance of the object of assessment are taken into account.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard v seriji standardov zagotavlja splošna načela in zahteve za ocenjevanje zgradb v smislu okoljskega, družbenega in ekonomskega delovanja, z upoštevanjem tehničnih značilnosti in funkcionalnosti zgradbe. Ocena količinsko ovrednoti prispevek ocenjevanih gradbenih del k trajnostni gradnji in trajnostnemu razvoju. Okvir velja za vse vrste zgradb in je pomemben za ocenjevanje okoljskega, družbenega in ekonomskega delovanja novih zgradb v njihovem celotnem življenjskem krogu in obstoječih zgradb v njihovem preostalem času delovanja in na koncu življenjske dobe. Standardi, oblikovani znotraj tega okvira, ne postavljajo pravil o tem, kako lahko različne sheme ocenjevanja zgradb omogočajo metode vrednotenja. Prav tako ne predpisujejo ravni, razredov ali meril za merjenje delovanja. OPOMBA: Metode vrednotenja, ravni, razrede ali merila so lahko predpisani v zahtevah za okoljsko, družbeno in ekonomsko delovanje v naročnikovem opisu, gradbenih predpisih, nacionalnih standardih, nacionalnih kodeksih ravnanja, certifikacijskih shemah, itd. Upoštevati je treba tudi posledice odločitev ali dejanj, ki vplivajo na okoljsko, družbeno in ekonomsko delovanje ocenjevanega objekta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15643:2019 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov 01-dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi