SIST EN 1947:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1947:2014
Koda projekta: 00192101
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles
Naslov (slovenski): Gasilske cevi - Poltoge tlačne cevi, vgrajene k črpalkam in v vozila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1947:2014 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.10 23.040.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Referenčna oznaka: EN 1947:2014
Področje projekta (angleško): EN 1947 specifies the requirements and test methods for semi-rigid hoses for use on fire-fighting vehicles and trailer pumps. The hoses are intended for use at a maximum working pressure of 1,5 MPa for normal pressure hoses (category I) and 4,0 MPa for high pressure hoses (category II). The hoses are further subdivided into types and classes (see Clause 4). This European Standard applies to hoses for fire-fighting purposes intended for use at ambient conditions within the temperature range -20 °C to +60 °C. NOTE 1 Hoses for use at ambient temperatures below -20 °C can be supplied if they have been tested at the specified lower temperature in accordance with 6.5 and identified by their marking in Clause 8 h). Hoses conforming to this standard are intended for use with fire hose couplings conforming to the relevant national standards for couplings.’ Requirements are also given for hose assemblies (see Clause 9) where these are fitted by the hose manufacturer.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 1947 določa zahteve in preskusne metode za poltoge cevi, ki se uporabljajo v okviru gasilskih vozil in priklopnih črpalk. Cevi so namenjene uporabi pri najvišjem delovnem tlaku 1,5 MPa za normalne tlačne cevi (kategorija I) in 4,0 MPa za visokotlačne cevi (kategorija II). Cevi se dodatno delijo na tipe in razrede (glej točko 4). Ta evropski standard se uporablja za cevi za gašenje, namenjene uporabi pri okoljskih pogojih znotraj temperaturnega razpona –20 °C do +60 °C. OPOMBA 1: Cevi, ki se uporabljajo pri temperaturah okolja pod –20 °C, se lahko dobavijo, če so bile preskušene pri določeni nižji temperaturi v skladu s točko 6.5 in opredeljene z oznako v točki 8 h). Cevi, ki so skladne s tem standardom, so namenjene uporabi s spojkami za gasilske cevi, ki so v skladu z ustreznimi nacionalnimi standardi za spojke. Zahteve so podane tudi za cevne priključke (glej točko 9), če jih zagotovi proizvajalec cevi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1947:2003+A1:2007 - Gasilske cevi - Poltoge tlačne cevi, vgrajene k črpalkam in v vozila 01-sep-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi