SIST EN 12312-13:2017

Oznaka standarda: SIST EN 12312-13:2017
Koda projekta: 00274086
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 13: Lavatory service equipment
Naslov (slovenski): Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 13. del: Servisna oprema za stranišča
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12312-13:2017 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-07
Referenčna oznaka: EN 12312-13:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the technical requirements to minimise the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, operation and maintenance of lavatory service equipment when used as intended, including misuse reasonably foreseeable by the manufacturer, when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorised representative. It also takes into account some requirements recognised as essential by authorities, aircraft and ground support equipment (GSE) manufacturers as well as airlines and handling agencies. This standard applies to: a) self-propelled lavatory vehicles; b) towable lavatory vehicles; c) moveable parts of ramp integrated systems, designed for servicing aircraft and intended to be used under the conditions given in EN 1915-1:2013, 1. This standard does not establish requirements for hazards caused by noise and vibration. NOTE EN 1915-3 and EN 1915-4 provide the general GSE vibration and noise requirements. This part of EN 12312 is not applicable to lavatory service equipment which is manufactured before the date of publication of this standard by CEN. This part of EN 12312 when used in conjunction with EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 and EN 1915-4 provides the requirements for lavatory service equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa tehnične zahteve za zmanjšanje nevarnosti, navedenih v točki 4, do katerih lahko pride pri usposabljanju za uporabo, upravljanju in vzdrževanju servisne opreme za stranišča pri predvideni uporabi, vključno s pričakovano nepravilno uporabo, ki jo določa proizvajalec, ko omenjene dejavnosti v skladu s specifikacijami izvaja proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Upošteva tudi nekatere zahteve, ki jih organi, proizvajalci letal in podporne opreme na tleh ter letalske družbe in agencije za oskrbo letal obravnavajo kot bistvene. Ta standard se uporablja za: a) vozila za stranišča na lastni pogon; b) vlečena vozila za stranišča; c) premične dele integriranih sistemov z rampo, ki so zasnovani za servisna letala in namenjeni uporabi v pogojih, podanih v standardu EN 1915-1:2013, 1. Ta standard ne postavlja zahtev za nevarnosti, ki jih povzročajo hrup in vibracije. OPOMBA: Standarda EN 1915-3 in EN 1915-4 določata splošne zahteve glede hrupa in vibracij pri podporni opremi na tleh. Ta del standarda EN 12312 se ne uporablja za servisno opremo za stranišča, izdelano, preden je CEN objavil ta standard. Ta del standarda EN 12312 skupaj s standardi EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 in EN 1915-4 določa zahteve za servisno opremo za stranišča.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12312-13:2003+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 13. del: Servisna oprema za stranišča 17-May-2017
Revidiran SIST EN 12312-13:2003+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 13. del: Servisna oprema za stranišča 01-Apr-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi