SIST EN 12779:2016

Oznaka standarda: SIST EN 12779:2016
Koda projekta: 00142161
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems with fixed installation - Safety requirements
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Nepremični odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12779:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-02
Referenčna oznaka: EN 12779:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant for chip and dust extraction systems (woodworking) with fixed installation as listed in clause 4, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer, including reasonably foreseeable misuse. This European Standard deals also with the technical requirements to minimize the hazards in connection with the temporary storage of wood dust and chips in a silo including charging and discharge systems. This European standard does not apply to: a) chip and dust extraction systems with filters installed indoors; b) extraction equipment (e. g. extraction hoods, ducts) within a woodworking machine i. e. up to and including the outlet to which the extraction system is connected; c) chip and dust extraction systems designed for KST values above 200 bar ms-1; d) mechanical conveying systems between filter and storage facility. This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje večja tveganja, nevarne razmere in dogodke za nepremične odsesovalne (lesnoobdelovalne) sisteme za lesne odrezke in prah iz točke 4, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih predvideva proizvajalec, vključno s pogoji pričakovane nepravilne uporabe. Ta evropski standard opisuje tudi tehnične zahteve za zmanjšanje tveganj v povezavi z začasnim skladiščenjem lesnega prahu in odrezkov v silosu, vključno s sistemi za polnjenje in praznjenje. Ta evropski standard se ne uporablja za: a) odsesovalne sisteme za odrezke in prah z notranje nameščenimi filtri; b) odsesovalno opremo (npr. odsesovalni pokrovi, vodi) v notranjosti lesnoobdelovalnega stroja, tj. do in vključno z odvodom, na katerega je priključen odsesovalni sistem; c) odsesovalne sisteme za odrezke in prah, zasnovane za vrednosti KST, večje od 200 bar ms-1; d) mehanske transportne sisteme med filtrom in skladiščnim prostorom. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, ki so bili proizvedeni pred objavo tega dokumenta kot standarda EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12779:2005+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Nepremični sistemi za odstranjevanje odpadnega lesa (trske, drobci itd.) - Varnostne lastnosti in varnostne zahteve 01-feb-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi