SIST EN 81-21:2018

Oznaka standarda: SIST EN 81-21:2018
Koda projekta: 00010118
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
Naslov (slovenski): Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 21. del: Nova osebna in tovorno-osebna dvigala v obstoječih stavbah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 81-21:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 91.140.90
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 81-21:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety rules related to new passenger and goods/passenger lifts permanently installed in existing buildings where in some circumstances due to limitations enforced by building constraints, some requirements of EN 81-20:2014 cannot be met (see also 4th sentence of Introduction). This European Standard addresses a number of these constraints and gives requirements for alternative solutions. It shall be read and applied in conjunction with the European Standards EN 81-20:2014. This European Standard covers: - Either the construction and installation of one or more complete new lift(s) including new well and machinery spaces in an existing building; or - The replacement of one or more existing lift(s) by new ones in existing well(s) and machinery spaces. This European Standard does not cover: - Replacement or modifications of some parts to a lift already installed; - Other applications outside of the scope of EN 81-20:2014.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa varnostna pravila v zvezi z novimi osebnimi in tovorno-osebnimi dvigali, ki so trajno vgrajeni v obstoječe stavbe, kadar v nekaterih okoliščinah zaradi omejitev, ki jih narekujejo gradbene ovire, nekaterih zahtev standardov EN 81-20:2014 ni mogoče izpolniti (glejte tudi četrti stavek uvoda). Ta evropski standard obravnava številne tovrstne omejitve in določa zahteve za alternativne rešitve. Standard se bere in uporablja v povezavi z evropskimi standardi EN 81-20:2014. Ta evropski standard zajema: – konstruiranje in vgradnjo enega ali več celotnih novih dvigal, vključno z novim jaškom in strojnico v obstoječi stavbi, – ali zamenjavo enega ali več obstoječih dvigal z novimi dvigali v obstoječem jašku in strojnici. Ta evropski standard ne obravnava: – zamenjave ali sprememb nekaterih delov pri že vgrajenem dvigalu; – drugih uporab zunaj področja uporabe standardov EN 81-20:2014.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 81-21:2009+A1:2012 - Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 21. del: Nova osebna in tovorno-osebna dvigala v obstoječih stavbah (vključno z dopolnilom A1) 21-mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi