SIST EN 1807-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1807-1:2013
Koda projekta: 00142158
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 1: Table band saws and band re-saws
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage - 1. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1807-1:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 1807-1:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to stationary and displaceable table band saws and band re-saws with manual loading and/or unloading, also when mounted to and powered by a motor tractor, hereinafter together referred to as "machines", designed to cut solid wood, chipboard, fibreboard, plywood, nd also these materials covered with plastic edging and/or plastic/light alloy laminates, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Machines designed to cut wood based material may also be used to cut rigid plastic materials with similar characteristics as wood. This European Standard does not apply to: a) Transportable machines, i.e. machines set up on a bench or a table similar to a bench, which are intended to carry out work in a stationary position, capable of being lifted by one person by hand; the bench can also be an integrated part of the machine if it consists of hinged legs which can be extended down; NOTE 1 Transportable electrically driven machines are covered by the requirements of EN 61029-1:2009 together with EN 61029-2-5:2011. b) hand held motor-operated electric tools including any adaptation permitting their use in a different mode, i.e. bench mounting; NOTE 2 Hand-held motor-operated electric tools are covered by the requirements of EN 60745-1:2009 together with EN 60745-2-20:2009. c) log band saws. NOTE 3 Log band saws are covered by FprEN 1807-2:2012. This European Standard does not deal with the specific hazards related to thermal engine and P.T.O. equipment that may be fitted to the machine. This European Standard is not applicable to machines manufactured before the date of its publication as EN. NOTE 4 Machines covered by this document are listed under 4 of Annex IV of the Machinery Directive.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na stacionarne in premostljive ročne namizne tračne žage in žage za rezanje desk, tudi ko so nameščene na lokomotor in se iz njega napajajo, v nadaljnjem besedilu »stroji«, ki so namenjene za rezanje polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč, vezanih plošč in tudi teh materialov, če so prekriti s plastičnimi robovi in/ali laminatom iz plastike/lahkih zlitin, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, ki jih predvidi proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. Stroji, namenjeni rezanju materialov na osnovi lesa, se lahko uporabljajo tudi za rezanje trdih plastičnih materialov s podobnimi lastnostmi kot les. Ta evropski standard se ne uporablja za: a) prenosne stroje, tj. stroje na delovni mizi ali mizi, podobni delovni mizi, ki so namenjeni delovanju v stacionarnem položaju in jih lahko ročno dvigne ena oseba; delovna miza je lahko tudi sestavni del stroja, če sestoji iz zgibnih nog, ki jih je mogoče podaljšati navzdol; OPOMBA 1: Premični električni stroji so obravnavani v zahtevah standarda EN 61029-1:2009 skupaj s standardom EN 61029-2-5:2011. b) ročne motorne električne stroje, vključno s kakršno koli prilagoditvijo, ki omogoča uporabo na drugačen način, tj. namestitev na delovno mizo; OPOMBA 2: Premični motorni električni stroji so obravnavani v zahtevah standarda EN 60745-1:2009 skupaj s standardom EN 60745-2-20:2009. c) žage samice venecijanke. OPOMBA 3: Žage samice venecijanke so obravnavane v standardu FprEN 1807-2:2012. V tem evropskem standardu niso obravnavane specifične nevarnosti v zvezi s toplotnim motorjem in opremo priključne gredi, ki se lahko namesti na stroj. Ta evropski standard ne velja za stroje, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen kot standard EN. OPOMBA 4: Stroji, obravnavani v tem dokumentu, so navedeni v točki 4 Priloge IV k direktivi o strojih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1807-1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage - 1. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk 01-jun-2013
Nadomešča SIST EN 1807:2000+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage 01-jun-2013
Revidiran oSIST prEN ISO 19085-16:2018 - Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 16. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk (ISO/DIS 19085-16:2018) 21-mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi