SIST EN IEC 60730-2-14:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60730-2-14:2019
Koda projekta: 61421
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators
Naslov (slovenski): Avtomatske električne krmilne naprave - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60730-2-14:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo
ICS: 29.120.01 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-14:2019
Področje projekta (angleško): IEC 60730-2-14:2017 applies to electric actuators for use in, on, or in association with equipment for household and similar use. The equipment may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy, etc., or a combination thereof. This International Standard is applicable to controls for building automation within the scope of ISO 16484. This part 2-14 also applies to automatic electrical controls for equipment that may be used by the public, such as equipment intended to be used in shops, offices, hospitals, farms and commercial and industrial applications. EXAMPLE Controls for commercial catering, heating and air-conditioning equipment. Electric actuators for appliances are within the scope of IEC 60335. This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1995, its Amendment 1 (2001) and its Amendment 2 (2007). This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: adapting it to the 5th Ed of IEC 60730-1, addition of checking electric actuators with action 1.AB or 2AB, and modification of tests under abnormal condition. This Part 2-14 is intended to be used in conjunction with IEC 60730-1. It was established on the basis of the 5th edition of that standard (2013). Consideration may be given to future editions of, or amendments to, IEC 60730-1. This part 2-14 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60730-1, so as to convert that publication into the IEC standard: Particular requirements for electric actuators. Where this part 2-14 states "addition", "modification" or "replacement", the relevant requirement, test specification or explanatory matter in part 1 should be adapted accordingly. Where no change is necessary part 2-14 indicates that the relevant clause or subclause applies.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60730-2-14:2017 se uporablja za električna prožila, ki se uporabljajo v opremi za gospodinjstvo in podobno uporabo, na njej ali v povezavi z njo. Za opremo se lahko samostojno ali v kombinaciji uporabljajo elektrika, plin, nafta, trdno gorivo, sončna toplotna energija itd. Ta mednarodni standard se uporablja za krmiljenje sistemov za avtomatizacijo stavb v okviru standarda ISO 16484. Ta del 2-14 se uporablja tudi za avtomatske električne krmilne naprave za opremo za javno uporabo, kot je oprema, namenjena za uporabo v trgovinah, pisarnah, bolnišnicah, na kmetijah ter za komercialno in industrijsko uporabo. PRIMER: Krmiljenje komercialne opreme za pripravo in dostavo hrane, ogrevanje in klimatizacijo. Električna prožila za naprave spadajo na področje uporabe standarda IEC 60335. Druga izdaja razveljavlja in nadomešča prvo izdajo, objavljeno leta 1995, njeno dopolnilo 1 (2001) in njeno dopolnilo 2 (2007). Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Ta izdaja vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo: prilagoditev na 5. izdajo IEC 60730-1, dodano preverjanje električnih prožil z dejanjem 1.AB ali 2.AB in prilagoditev preskusov v neobičajnih pogojih. Ta del 2-14 je treba uporabljati v povezavi s standardom IEC 60730-1. Določen je bil na podlagi pete izdaje (2013) tega standarda. Upoštevajo se lahko prihodnje izdaje in dopolnitve IEC 60730-1. Ta del 2-14 dopolnjuje ali spreminja ustrezne določbe standarda IEC 60730-1, tako da to publikacijo pretvori v standard IEC: Posebne zahteve za električna prožila. Kadar je v tem delu 2-14 naveden izraz »dodajanje«, »sprememba« ali »zamenjava«, je v 1. delu treba ustrezno prilagoditi zadevno zahtevo, preskusno specifikacijo ali pojasnila. Če sprememba ni potrebna, del 2-14 pomeni, da se uporablja ustrezna točka ali podtočka.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60730-2-14:1998/A11:2005 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 60730-2-14:1998/A1:2002 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators 06-Oct-2015
Nadomešča SIST EN 60730-2-14:1998/A11:2005 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila 26-Feb-2019
Nadomešča SIST EN 60730-2-14:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for electric actuators (IEC 60730-2-14:1995, modified) 26-Feb-2019
Revidiran SIST EN 60730-2-14:1998/A2:2009 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila (IEC 60730-2-14:1995/A2:2007, spremenjen) 06-Oct-2015
Dopolnjen z SIST EN IEC 60730-2-14:2019/oprA1:2021 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila 26-Jul-2021
Dopolnjen z SIST EN IEC 60730-2-14:2019/A2:2022 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila - Dopolnilo A2 13-Oct-2020
Revidiran SIST EN 60730-2-14:1998 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2: Particular requirements for electric actuators (IEC 60730-2-14:1995, modified) 06-Oct-2015
Revidiran SIST EN 60730-2-14:1998/A11:2005 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila 06-Oct-2015
Nadomešča SIST EN 60730-2-14:1998/A1:2002 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators 26-Feb-2019
Nadomešča SIST EN 60730-2-14:1998/A1:2002 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-14:1998/A2:2009 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila (IEC 60730-2-14:1995/A2:2007, spremenjen) 26-Feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi