SIST EN ISO 4064-5:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4064-5:2017
Koda projekta: 00092029
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014)
Naslov (slovenski): Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 5. del: Zahteve za vgradnjo (ISO 4064-5:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4064-5:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMIN - Merilni instrumenti
ICS: 17.120.10 91.140.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN ISO 4064-5:2017
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4064 applies to water meters used to meter the volume of cold potable water and hot water flowing through a fully charged, closed conduit. These water meters incorporate devices which indicate the integrated volume. This part of ISO 4064 specifies criteria for the selection of single, combination and concentric water meters, associated fittings, installation, special requirements for meters, and the first operation of new or repaired meters to ensure accurate constant measurement and reliable reading of the meter. In addition to meters based on mechanical principles, this part of ISO 4064 also applies to water meters based on electrical or electronic principles, and to water meters based on mechanical principles incorporating electronic devices, used to measure the volume of cold potable water and hot water. It also applies to electronic ancillary devices. Ancillary devices are optional. However, national or international regulations may make some ancillary devices mandatory in relation to the utilization of the water meter. The recommendations of this part of ISO 4064 apply to water meters, irrespective of technology, defined as integrating measuring instruments continuously determining the volume of water flowing through them. NOTE Any national regulations apply in the country of use.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 4064 se uporablja za vodomere za merjenje pretoka hladne pitne vode in vroče vode, ki teče skozi zaprto cev s polnim pretokom. Ti vodomeri imajo vgrajene naprave, ki prikazujejo vgrajen pretok. Ta del standarda ISO 4064 določa merila za izbor enojnih, kombiniranih in koncentričnih vodomerov, povezane fitinge, namestitev, posebne zahteve za vodomere in prvo delovanje novih ali popravljenih vodomerov, da se zagotovi točno stalno merjenje in zanesljivo odčitavanje vodomera. Poleg mehansko delujočih vodomerov se ta del standarda ISO 4064 uporablja za električno ali elektronsko delujoče vodomere in vodomere, delujoče na podlagi mehanskih načel z vgrajenimi elektronskimi napravami, ki se uporabljajo za merjenje pretoka hladne pitne vode in vroče vode. Uporablja se tudi za elektronske pomožne naprave. Pomožne naprave so izbirne. Kljub temu lahko nacionalni ali mednarodni predpisi določajo obvezno uporabo nekaterih pomožnih naprav v povezavi z uporabo vodomerov. Priporočila iz tega dela standarda ISO 4064 veljajo za vodomere, ki so opredeljeni kot integrirani merilni instrumenti za konstantno določanje pretoka vode, ki teče skoznje, ne glede na tehnologijo. OPOMBA: Veljajo vsi nacionalni predpisi v državi uporabe.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4064-5:2015 - Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 5. del: Zahteve za vgradnjo (ISO 4064-5:2014) 01-Sep-2017
Revidiran oSIST prEN ISO 4064-5:2017 - Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 5. del: Zahteve za vgradnjo 01-Sep-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi