SIST EN 61048:2006

Oznaka standarda: SIST EN 61048:2006
Koda projekta: 14718
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
Naslov (slovenski): Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in varnostne zahteve (IEC 61048:2006)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61048:2006 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.30 31.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2006
Refer. št. objave: Sporocila 2006-10-01
Referenčna oznaka: EN 61048:2006
Področje projekta (angleško): This International Standard states the requirements for both self-healing and non-self-healing continuously rated a.c. capacitors of up to and including 2,5 kVAr, and not less than 0,1 µF, having a rated voltage not exceeding 1 000 V, which are intended for use in discharge lamp circuits operating at 50 Hz or 60 Hz and at altitudes up to 3 000 m. NOTE These lamps and associated ballasts are covered by IEC 60081, IEC 60901, IEC 60188, IEC 60192, IEC 60662, and IEC 61167 and by IEC 61347-2-8 and IEC 61347-2-9, respectively. It covers capacitors intended for connection in shunt or in series with the lamp circuit or an effective combination of these. It covers only impregnated or unimpregnated capacitors, having a dielectric of paper, plastic film or a combination of both, either metallized or with metal foil electrodes. This standard does not cover radio-interference suppressor capacitors the requirements for which are found in IEC 60384-14. Tests given in this standard are type tests. Requirements for testing individual capacitors during production are not included.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard navaja zahteve tako za samoozdravljive kot nesamoozdravljive kondenzatorje za neprekinjeni nazivni tok zmogljivosti največ 2,5 kVAr in najmanj 0,1 µF z nazivno napetostjo največ 1000 V, ki so namenjeni za uporabo v tokokrogih s sijalkami, ki delujejo pri frekvenci 50/60 Hz in nadmorski višini največ 3000 m. OPOMBA: Te sijalke in povezane dušilke so obravnavane v ustreznih standardih IEC 60081, IEC 60901, IEC 60188, IEC 60192, IEC 60662 in IEC 61167 ter IEC 61347-2-8 in IEC 61347-2-9. Zajema kondenzatorje, namenjene za povezavo v sklopu, povezavo zaporedno s krogotokom sijalke ali delujočo kombinacijo obeh možnosti. Zajema samo impregnirane ali neimpregnirane kondenzatorje z dielektrikom iz papirja, plastične folije ali kombinacije obojega, bodisi z metalizirano folijo bodisi z elektrodami kovinske folije. Ta standard ne zajema kondenzatorjev za preprečevanje radijskih motenj, zahteve za katere so podane v standardu IEC 60384-14. Preskusi, obravnavani v tem standardu, so tipski preskusi. Zahteve za preskušanje posameznih kondenzatorjev med proizvodnjo niso vključene.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61048:1999 - Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements (IEC 61048:1991+corrigendum Jan.1992, modified) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61048:1999/A1:1996 - Auxilaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements (IEC 1048:1991/A1:1995) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61048:1999/A2:2000 - Auxilaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuit - General and safety requirements - Amendment A2 (IEC 61048:1991/A2:1999) 06-May-2014
Dopolnjen z SIST EN 61048:2006/A1:2016 - Pribor za sijalke - Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami - Splošne in varnostne zahteve - Dopolnilo A1 22-May-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi