SIST EN 16770:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16770:2018
Koda projekta: 00142177
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems for indoor installation - Safety requirements
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah za notranjo inštalacijo - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16770:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Referenčna oznaka: EN 16770:2018
Področje projekta (angleško): This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4, relevant for chip and dust extraction systems for indoor use designated to be connected to machines designed to cut solid wood (including hard wood), wood based materials and materials similar to wood, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer, including reasonably foreseeable misuse. This European standard does not apply to: a) extraction systems with a nominal volume flow rate V. above 8 000 m³/h and/or a volume of the dust loaded part of the dust extractor above 3,5 m³; b) vacuum cleaners according to EN 60335-2-69/A2:2013; c) extraction systems with fans installed in the dust loaded part; d) extraction equipment (e. g. extraction hoods, ducts) within a woodworking machine, i. e. up to and including the outlet to which the extraction system is connected; e) extraction systems designed for dust with KST values above 200 bar ms-1, minimum ignition energy below 10 mJ and/or lower explosion level below 30 g/m³; f) extraction systems designed for aspiration of explosive atmospheres, e. g. dust load > 50 % lower explosion level; g) systems designed for extraction from machines with a higher risk of causing ignition sources; h) silos. This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument obravnava vse pomembne nevarnosti, nevarne okoliščine ter dogodke iz točke 4 v zvezi z odsesovalnimi sistemi za lesne odrezke in prah za notranjo uporabo, ki so predvideni za priključitev na stroje, zasnovane za rezanje masivnega lesa (vključno s trdim lesom), lesnih materialov ter lesu podobnih materialov, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in v pogojih, ki jih predvidi proizvajalec, vključno z razumno pričakovano nepravilno uporabo. Ta evropski standard se ne uporablja za: a) odsesovalne sisteme z nazivnim pretokom nad 8000 m³/h in/ali prostornino s prahom obremenjenega predela izločevalnika prahu nad 3,5 m³; b) sesalnike v skladu s standardom EN 60335-2-69/A2:2013; c) odsesovalne sisteme z ventilatorji, nameščenimi v predelu, obremenjenem s prahom; d) odsesovalno opremo (npr. odsesovalni pokrovi, vodi) v notranjosti lesnoobdelovalnega stroja, tj. do in vključno z odvodom, na katerega je priključen odsesovalni sistem; e) odsesovalne sisteme, zasnovane za prah z vrednostmi KST nad 200 bar ms-1, najmanjšo vžigno energijo pod 10 mJ in/ali nižjo stopnjo eksplozivnosti pod 30 g/m³; f) odsesovalne sisteme, zasnovane za aspiracijo eksplozivnih atmosfer, npr. obremenitev prahu > 50 % nižje stopnje eksplozivnosti; g) sisteme, zasnovane za izločanje iz strojev z večjim tveganjem povzročitve virov vžiga; h) silose. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, ki so bili proizvedeni pred objavo tega dokumenta kot standarda EN.

Najbolje prodajani standardi