SIST ISO 22310:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 22310:2010
Koda projekta: 040899
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Smernice pripravljavcem standardov za navajanje zahtev za upravljanje zapisov v standardih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 22310:2010 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.120 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Področje projekta (angleško): This International Standard allows the appropriate incorporation of records requirements, according to ISO 15489-1, ISO/TR 15489-2 and 23081-1, which are applicable to all standards that require the creation and retention of records, into other standards. It also highlights the different elements that need to be considered as components of a comprehensive records management framework. This guidance is in addition to the procedures for technical work and the methodology for the development of International Standards established by the ISO/IEC Directives. This International Standard is intended for use by all ISO bodies involved in the development of records management or documentation requirements in standards. It can also be used by non-ISO standards development organizations at the international, regional or national level, which are considering or are in the process of developing records management requirements in standards and/or comparable documents.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard dopušča primerno vključitev zahtev zapisov, v skladu z ISO 15489-2 in 23081-1, ki veljajo za vse standarde, ki zahtevajo izdelavo in hrambo zapisov, v druge standarde. Prav tako poudarja različne elemente, ki jih je potrebno upoštevati kot sestavne dele izčrpnega okvirja upravljanja zapisov. To vodilo je dodatek postopku za tehnično delo in metodologiji za razvoj mednarodnih standardov, ki jih je vzpostavila ISO/IEC Direktiva. Ta mednarodni standard je namenjen za uporabo s strani vseh ISO organov, ki so vključeni v razvoj zahtev upravljanja zapisov ali dokumentacij v standardih. Lahko ga uporabljajo tudi standardi, ki niso ISO, razvojne organizacije na mednarodni, regijski ali državni ravni, ki nameravajo ali so v postopku razvoja zahtev za upravljanje zapisov v standardih in/ali primerljivih dokumentih.

Najbolje prodajani standardi