SIST EN 624:2011

Oznaka standarda: SIST EN 624:2011
Koda projekta: 00181046
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats
Naslov (slovenski): Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Grelne naprave za zaprte prostore za vgradnjo v vozila in čolne
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 624:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 43.040.60 47.020.90 97.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Referenčna oznaka: EN 624:2011
Področje projekta (angleško): This European standard specifies the characteristics of safety, construction, performance and efficiency, the test methods and marking, of room sealed space heating equipment of type C (see CEN/TR 1749) with combustion air intake and outlet for the products of combustion in the wall, roof or floor, combined or not. These are referred to in the body of the text as "heaters", burning LPG, for vehicles and boats. This European standard only covers room sealed heaters also including those which have a combustion air fan, an integral hot air fan or both, only for vehicles and boats which are used for residential, recreational and commercial purposes. This European standard applies to heaters which are installed either outside or inside the habitable volume, but which have a combustion circuit sealed from the vehicle's interior, and nominal heat input which does not exceed 10 kW (Hs) operated at supply pressure of 30 mbar, 28 mbar, 37 mbar and 50 mbar, using, where appropriate, 12 V or 24 V DC electrical supply. Room sealed LPG space heating appliances for vehicles and boats are using very often warm air as a heat transfer medium. Annex B specifies additional requirements for appliances using water as a heat transfer medium. For private cars and vehicles or boats used for the transport of dangerous goods or for commercial personnel transport additional requirements may be necessary. This European standard does not cover requirements for storage water heaters (boilers) (see EN 15033). For appliances producing additional sanitary hot water (combi-boilers), see relevant clauses of EN 15033. These heaters are also suitable for caravan holiday homes.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa značilnosti varnosti, konstrukcije, delovanja in učinkovitosti ter preskusne metode in označevanje za grelne naprave za zaprte prostore tipa C (glej CEN/TR 1749) z vnosom zraka za izgorevanje in izpustom za proizvode izgorevanja v steni, na strehi ali tleh, kombinirano ali ne. V glavnem besedilu se imenujejo »grelniki«, ki kurijo UNP, za vozila in čolne. Ta evropski standard zajema le grelnike za zaprte prostore, ki vključujejo tudi tiste z ventilatorjem za zrak za izgorevanje, vgrajeni ventilator za vroči zrak ali oboje, samo za vozila in čolne, ki se uporabljajo za bivalne, rekreativne ali komercialne namene. Ta evropski standard velja za grelnike, vgrajene zunaj bivalnega prostora ali v njem, a ki imajo krog zgorevanja zatesnjeno ločen od notranjosti vozila in nazivni toplotni vnos, ki ne presega 10 kW (Hs), ter delujejo pri dovodnem tlaku 30 mbar, 28 mbar, 37 mbar in 50 mbar, in, kot ustreza, uporabljajo električno napetost 12 V ali 24 V DC. Grelni aparati za zaprte prostore za vozila in čolne kot medij za prenos toplote pogosto uporabljajo topli zrak. Dodatek B določa dodatne zahteve za aparate, ki kot medij za prenos toplote uporabljajo vodo. Za osebne avtomobile in vozila ali čolne, ki se uporabljajo za prevoz nevarnega blaga, ali za komercialni prevoz oseb so lahko potrebne dodatne zahteve. Ta evropski standard ne zajema zahtev za akumulacijske grelnike vode (kotle) (glej EN 15033). Za aparate, ki proizvajajo dodatno sanitarno toplo vodo (kombinirani kotli), glej ustrezne točke EN 15033. Ti grelniki so primerni tudi za bivalne počitniške prikolice.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 624:2002/A2:2007 - Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Ogrevalne naprave za zaprte prostore za vgradnjo v vozila in čolne - Dopolnilo A2 01-sep-2011
Revidiran SIST EN 624:2002/oprA1:2005 - Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin – Ogrevalne naprave za zaprte prostore za vgradnjo v vozila in čolne – Dopolnilo A1 01-sep-2011
Nadomešča SIST EN 624:2002 - Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin – Ogrevalne naprave za zaprte prostore za vgradnjo v vozila in čolne 01-sep-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi