SIST EN 50136-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 50136-2:2013
Koda projekta: 21535
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 2: Requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT)
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma - 2. del: Zahteve za oddajno-sprejemne naprave v nadzorovanih prostorih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50136-2:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.320 33.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: EN 50136-2:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the general equipment requirements for the performance, reliability, resilience, security and safety characteristics of supervised premises transceiver (SPT) installed in supervised premises and used in alarm transmission systems (ATS). A supervised premises transceiver can be a stand-alone device or an integrated part of an alarm system. These requirements also apply to SPT’s sharing means of interconnection, control, communication and power supplies with other applications. The alarm transmission system requirements and classifications are defined within EN 50136-1. Different types of alarm systems may in addition to alarm messages also send other types of messages, e.g. fault messages and status messages. The term alarm is used in this broad sense throughout the document. Additional requirements for the connection of specific types of alarm systems are given in the relevant European Standards. Because the SPT can be applied in different applications (e.g. I&HAS, fire and social alarm systems), requirements for the SPT, additional to those of this European Standard, may be specified in separate application specific documents. This European Standard specifies the requirements specific to alarm transmission. Application specific requirements for the connection of the SPT to specific types of alarm systems are given in the EN 50131 (all parts) for I&HAS, and EN 54 (all parts) for fire. For other SPT applications, see the relevant National or European standards.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne zahteve za značilnosti delovanja, zanesljivosti, odpornosti, varovanja in varnosti oddajno-sprejemnih naprav (SPT) v nadzorovanih prostorih, ki se uporabljajo v sistemih za prenos alarma (ATS). Oddajno-sprejemna naprava v nadzorovanih prostorih je lahko samostojna naprava ali sestavni del alarmnega sistema. Te zahteve veljajo tudi za oddajno-sprejemne naprave s skupnim načinom medsebojnega povezovanja, nadzora, komunikacije in napajanja z drugimi aplikacijami. Zahteve in klasifikacije sistemov za prenos alarma so določene s standardom EN 50136-1. Različne vrste alarmnih sistemov lahko poleg alarmnih sporočil pošiljajo tudi druge vrste sporočil, npr. sporočila o napakah in stanju. Izraz alarm se v tako širokem pomenu uporablja v celotnem dokumentu. Dodatne zahteve v zvezi s povezovanjem posebnih vrst alarmnih sistemov so navedene v ustreznih evropskih standardih. Ker je oddajno-sprejemne naprave mogoče uporabiti v različnih sistemih (npr. I&HAS, sistemih za javljanje požara in socialnih alarmnih sistemih), so zahteve za oddajno-sprejemne naprave, poleg zahtev v tem evropskem standardu, morda navedene v dokumentih za posamezne sisteme. Ta evropski standard določa zahteve, ki se nanašajo na prenos alarma. Zahteve za posamezne sisteme za priključitev oddajno-sprejemnih naprav na posebne vrste alarmnih sistemov so navedene v standardu EN 50131 (vsi deli) za I&HAS in standardu EN 54 (vsi deli) za požare. Za druge oddajno-sprejemne naprave si oglejte ustrezne nacionalne ali evropske standarde.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50136-2-3:1999 - Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma - 2-3. del: Zahteve za opremo v sistemih z digitalno komunikacijo prek javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN) 01-dec-2013
Nadomešča SIST EN 50136-2-1:1999/A1:2001 - Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma - 2-1. del: Splošne zahteve za opremo za prenos alarmov - Dopolnilo A1 01-dec-2013
Nadomešča SIST EN 50136-2-1:1999 - Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma - 2-1. del: Splošne zahteve za opremo za prenos alarmov 01-dec-2013
Nadomešča SIST EN 50136-2-2:1999 - Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma - 2-2. del: Zahteve za opremo v sistemih, ki uporabljajo namenske poti za prenos alarmov 01-dec-2013
Nadomešča SIST EN 50136-2-4:1999 - Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma - 2-4. del: Zahteve za opremo v sistemih z glasovno komunikacijo prek javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN) 01-dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi