SIST EN 302 617 V2.3.1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 302 617 V2.3.1:2018
Koda projekta: 54084
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation - Harmonised Standard for access to radio spectrum
Naslov (slovenski): Talni UHF-radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za UHF-letalsko mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 302 617 V2.3.1:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.060.20 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: ETSI EN 302 617 V2.3.1 (2018-07)
Področje projekta (angleško): The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for DSB AM ground based transmitters, receivers and transceivers operating in all or any part of the aeronautical frequency band between 225 MHz and 399,975 MHz. NOTE: The relationship between the present document and essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU [i.1] is given in annex A. In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements under other parts of article 3 of the Directive 2014/53/EU [i.1] as well as essential requirements under the Single European Sky (SES) Interoperability Regulation No 552/2004 [i.3] and related implementing rules and/or essential requirements under the EASA basic Regulation No 216/2008 [i.5] as amended by Regulation No 1108/2009 [i.6] may apply to equipment within the scope of the present document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa tehnične lastnosti in metode merjenja za talne oddajnike DSB AM, sprejemnike in sprejemnike-oddajnike, ki delujejo v celotnem aeronavtičnem frekvenčnem pasu med 225 MHz in 399,975 MHz ali kateremkoli njegovem delu. OPOMBA: Razmerje med tem dokumentom in bistvenimi zahtevami člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [i.1] je podano v dodatku A. Poleg tega dokumenta se za opremo na področju uporabe tega dokumenta lahko uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov 3. člena Direktive 2014/53/EU [i.1], in tudi bistvene zahteve iz Uredbe o interoperabilnosti enotnega evropskega neba 552/2004 [i.5] ter zadevna izvedbena pravila in/ali bistvene zahteve iz osnovne Uredbe EASA št. 216/2008 [i.5], kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1108/2009 [i.6].

Najbolje prodajani standardi