SIST EN 62614:2010

Oznaka standarda: SIST EN 62614:2010
Koda projekta: 22443
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fibre optics - Launch condition requirements for measuring multimode attenuation (IEC 62614:2010)
Naslov (slovenski): Optična vlakna - Zahteve za meritve večrodovnega slabljenja pred začetkom proizvodnje (IEC 62614:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62614:2010 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Razveljavitev: 01-Sep-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-09
Referenčna oznaka: EN 62614:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard describes the launch condition requirements used for measuring multimode attenuation in passive components and in installed cable plants. In this standard, the fibre types that are addressed include category A1a (50 μm /125 μm) and A1b (62,5 μm /125 μm) multimode fibres, as specified in IEC 60793-2-10. The nominal test wavelengths detailed are 850 nm and 1 300 nm. This standard may be suitable for multimode attenuation measurements for other multimode categories and/or other wavelengths, but the source condition for other categories and wavelengths are not defined here. The purpose of these requirements is as follows: - to ensure consistency of field measurements when different types of test equipment are used; - to ensure consistency of factory measurements when different types of test equipment are used; - to ensure consistency of field measurements when compared with factory measurements. This standard describes launch condition requirements for optical attenuation using sources with a controlled encircled flux (EF).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje zahteve za meritve večrodovnega slabljenja pred začetkom proizvodnje v pasivnih komponentah in nameščenih kablih. V tem standardu obravnavane vrste vlaken vključujejo večrodovna vlakna kategorije A1a (50 μm/125 μm) in A1b (62,5 μm/125 μm), kot je opredeljeno v IEC 60793-2-10. Podrobneje opisani nazivni preskusni valovni dolžini sta 850 nm in 1 300 nm. Ta standard je lahko primeren za meritve večrodovnega slabljenja za druge večrodovne kategorije in/ali druge valovne dolžine, vendar izvorno stanje za druge kategorije in valovne dolžine tu ni opisano. Namen teh zahtev je naslednji: - zagotoviti skladnost terenskih meritev, kadar se uporabljajo različne vrste preskusne opreme; - zagotoviti skladnost tovarniških meritev, kadar se uporabljajo različne vrste preskusne opreme; - zagotoviti skladnost terenskih meritev v primerjavi s tovarniškimi meritvami. Ta standard opisuje zahteve za stanje pred začetkom proizvodnje za optično slabljenje z uporabo virov z nadzorovanim obdanim pretokom (EF).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN IEC 62614-1:2020 - Optična vlakna - Mnogorodovni vzbujalni pogoj - 1. del: Zahteve vzbujalnega pogoja za merjenje mnogorodovnega slabljenja (IEC 62614-1:2020) 21-Jul-2020
Nadomeščen z SIST EN IEC 62614-1:2020 - Optična vlakna - Mnogorodovni vzbujalni pogoj - 1. del: Zahteve vzbujalnega pogoja za merjenje mnogorodovnega slabljenja (IEC 62614-1:2020) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi