SIST EN ISO 14001:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14001:2015
Koda projekta: CSS26034
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
Naslov (slovenski): Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14001:2015 slovenski in angleški jezik Active SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 14001:2015 (DE) nemški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 14001:2015 (EN) angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: UZO - Upravljanje z okoljem
ICS: 03.100.70 13.020.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: EN ISO 14001:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the requirements for an environmental management system that an organization can use to enhance its environmental performance. This International Standard is intended for use by an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability. This International Standard helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provide value for the environment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization’s environmental policy, the intended outcomes of an environmental management system include: — enhancement of environmental performance; — fulfilment of compliance obligations; — achievement of environmental objectives. This International Standard is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence considering a life cycle perspective. This International Standard does not state specific environmental performance criteria. This International Standard can be used in whole or in part to systematically improve environmental management. Claims of conformity to this International Standard, however, are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization’s environmental management system and fulfilled without exclusion.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki ga lahko organizacija uporabi za izboljšanje svojih učinkov ravnanja z okoljem. Ta mednarodni standard je namenjen organizacijam, ki si prizadevajo sistematično upravljati svoje odgovornosti na področju ravnanja z okoljem in tako prispevati k trajnostnemu varovanju okolja. Ta mednarodni standard bo organizacijam v pomoč pri doseganju predvidenih rezultatov sistema ravnanja z okoljem, ki bodo dodana vrednost za okolje, organizacijo in vpletene strani. Skladno z okoljevarstveno politiko organizacije vključujejo predvideni rezultati sistema ravnanja z okoljem naslednje točke: – večji učinki ravnanja z okoljem; – izpolnitev obveznosti glede skladnosti; – doseganje okoljskih ciljev. Ta mednarodni standard se uporablja za vse organizacije ne glede na velikost, vrsto in naravo ter za okoljevarstvene vidike na področju njihovih dejavnosti, proizvodov in storitev, za katere organizacija določi, da jih lahko nadzira ali nanje vpliva ob upoštevanju njihove življenjske dobe. Ta mednarodni standard ne določa posebnih meril za učinek ravnanja z okoljem. Ta mednarodni standard je mogoče v celoti ali delno uporabiti za sistematično izboljšanje ravnanja z okoljem. Vendar sklici na skladnost s tem mednarodnim standardom niso sprejemljivi, razen če so v sistem ravnanja z okoljem organizacije vključene vse njegove zahteve, ki morajo biti izpolnjene brez izjeme.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009 - Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo - Popravek AC (ISO 14001:2004/Cor 1:2009) 01-mar-2016
Nadomešča SIST EN ISO 14001:2005 - Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2004) 01-mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi