SIST EN 15213-5:2013

Oznaka standarda: SIST EN 15213-5:2013
Koda projekta: 00278337
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 5: Messaging interface
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 5. del: Vmesnik za sporočanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15213-5:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 13.310 35.200 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 15213-5:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies guidelines for co-operation and the procedures to be followed between the LEA and ATSVR System Operating Centers (SOC) in response to alarm signals by ATSVR systems. For purposes of optimum mutual communication, this European Standard also includes suggestions and a format for the electronic exchange of information. ATSVR are electronic systems that enable a communication centre or other authorised facility, such as the LEA, to monitor the location and theft status of a vehicle. Other information may also be available including the speed and direction of the vehicle. These systems may be automatically activated by a signal from an anti-theft security device or upon receipt of a signal from an authorised SOC following confirmation of theft. Systems may be short range or long range and may use different technology to achieve results. Systems may identify the vehicle from on-board data or via reference to data held externally to the vehicle. Nevertheless, the standards of data and speed of communication should be compliant with requirements in this set of standards. System reliability and good, consistent procedures are extremely important. System operators and users will remain aware that the level and timing of any response ultimately remains the responsibility of the LEA where the vehicle is currently located by an ATSVR system. It is implicit that there should be a uniform way of dealing internationally with these systems when a stolen vehicle is in a country other than where the originating SOC is located.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa smernice za sodelovanje in postopke, ki jih morajo upoštevati organi pregona in centri za upravljanje sistema ATSVR (SOC), kadar se odzivajo na alarmne signale sistemov ATSVR. Za kar najboljše komuniciranje ta evropski standard prav tako vključuje predloge in format za elektronsko izmenjavo informacij. ATSVR so elektronski sistemi, ki komunikacijskemu centru ali drugemu pooblaščenemu organu, kot so organi pregona, omogočajo nadzor lokacije vozila in njegovega statusa v primeru kraje. Na voljo so lahko tudi druge informacije, vključno s hitrostjo in smerjo vozila. Ti sistemi se lahko samodejno aktivirajo s pomočjo signala iz varnostne naprave za preprečevanje kraje ali ob sprejemu signala pooblaščenega centra za upravljanje sistema po potrditvi kraje. Sistemi so lahko kratkega dosega ali dolgega dosega ter lahko za doseganje rezultatov uporabljajo različno tehnologijo. Sistemi lahko vozilo identificirajo s pomočjo podatkov iz vozila ali s pomočjo podatkov, ki so shranjeni zunaj vozila. Kljub temu morajo biti standardi podatkov in hitrost komunikacije v skladu z zahtevami iz tega sklopa standardov. Izjemnega pomena so zanesljivost sistema ter dobri in dosledni postopki. Izvajalci sistema in uporabniki se morajo zavedati, da so za obseg in čas katerega koli odziva odgovorni organi pregona s področja, kamor je sistem ATSVR lociral vozilo. Iz tega je razvidno, da bi moral obstajati enoten način za uporabo teh sistemov na mednarodni ravni, kadar se ukradeno vozilo nahaja v državi, kjer ni nosilnega centra za upravljanje sistema.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15213-5:2006 - Cestna transportna in prometna telematika - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 5. del: Vmesnik za sporočanje 01-sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi