SIST EN 15528:2022

Oznaka standarda: SIST EN 15528:2022
Koda projekta: 00256948
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15528:2022 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 03.220.30 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: EN 15528:2021
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to the lines with standard track gauge (1435°mm) and wider track gauges of the heavy rail system and the vehicles that are operated on these lines, except portable trolleys as defined by EN 13977 and maintenance vehicles (e.g. rail mounted plant, cranes) in their working or travelling modes (see EN 14033-2). This European Standard describes methods of classification of existing and new lines of the heavy rail system and the categorisation of rail vehicles. This European Standard gives guidance to a reliable and established management of the interface between rail vehicles and the heavy rail network and does not impose any requirements on either vehicles or infrastructure. The application of this European standard enables to ensure the static route compatibility between a rail vehicle and the heavy rail network with respect to the vertical load carrying capacity. It contains requirements relevant to: - classification of the vertical load carrying capacity of lines of the heavy rail network; - allocation of rail vehicles to line categories (categorisation); - determination of payload limits of freight wagons. Out of the scope of this European standard are - assessments of compatibility based on the parameter axle load alone; - compatibility checks for cases where an additional dynamic analysis is required (for example according to EN 1991-2:2003, 6.4.4); - requirements relating to the maximum total mass or maximum length of a train; - the system used in Great Britain, where all lines and vehicles are classified in accordance with the RA (Route Availability) System. A guide to the equivalent categories in accordance with this European Standard is given in Annex M; - the publication of line categories. The requirements of this European Standard do not replace any regulations related to running behaviour of vehicles described by the assessment quantities for running safety, track loading and ride characteristics (see EN 14363).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za proge s standardno širino tirov (1435 mm) in širšimi tiri pri težkih železniških sistemih ter za vozila, ki se uporabljajo na teh progah, razen za prenosno tirno mehanizacijo, kot je opredeljena v standardu EN 13977, in vzdrževalna vozila (npr. naprave, nameščene na tirnice, žerjavi) v njihovem delovnem ali voznem načinu (glej EN 14033-2). Ta evropski standard določa metode za razvrščanje obstoječih in novih prog težkih železniških sistemov ter kategorizacijo železniških vozil. Ta evropski standard podaja smernice za zanesljivo in uveljavljeno upravljanje vmesnika med železniškimi vozili in težkim železniškim omrežjem ter ne določa nobenih zahtev za vozila ali infrastrukturo. Uporaba tega evropskega standarda omogoča zagotavljanje statične združljivosti usmerjanja med železniškim vozilom in težkim železniškim omrežjem glede na navpično nosilnost. Vsebuje zahteve, ki se navezujejo na: – razvrščanje navpične nosilnosti prog težkega železniškega omrežja; – razporeditev tirnih vozil v kategorije prog (kategorizacija); – ugotavljanje dopustnih obremenitev tovornih vagonov. Zunaj obsega tega evropskega standarda so: – ocene združljivosti samo na podlagi parametra osne obremenitve; – preverjanja združljivosti za primere, pri katerih je potrebna dodatna dinamična analiza (na primer v skladu s standardom EN 1991-2:2003, 6.4.4); – zahteve v povezavi z največjo skupno maso ali največjo dolžino vlaka; – sistem, ki je v uporabi v Veliki Britaniji, kjer morajo biti vse proge in vozila razvrščeni v skladu s sistemom RA (Route Availability). Vodnik po enakovrednih kategorijah v skladu s tem evropskim standardom je podan v dodatku M; – objava kategorij prog. Zahteve tega evropskega standarda ne nadomeščajo nobenih predpisov v zvezi z obnašanjem vozil med vožnjo, opisanih z ocenjevalnimi količinami za varnost vožnje, obremenitvijo tirov in voznimi lastnostmi (glej EN 14363).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15528:2016 - Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturo 08-Dec-2021
Revidiran SIST EN 15528:2016 - Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturo 26-Jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi