SIST-TP CLC/TR 50555:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CLC/TR 50555:2011
Koda projekta: 22110
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Interruption indexes
Naslov (slovenski): Prekinitveni indeksi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CLC/TR 50555:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NTF - Oskrba z električno energijo
ICS: 27.010 29.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Referenčna oznaka: CLC/TR 50555:2010
Področje projekta (angleško): This Technical Report provides guidance on how to calculate continuity of supply indices. These recommended indices are more particularly given for European benchmarking of distribution network performance. For transmission network performance, more representative indices 2) may be used. It presents – an overview of practices in Europe on long and short interruptions, – definition of physical interruptions in a harmonized way, – philosophy and criteria for recommending indices, – a suggested common approach to continuity indices. The fact that the networks in different parts of any particular country will be subject to different conditions (e.g. weather and customer density) mean that it is not viable to apply common performance standards to all networks within any one country or any group of countries without making these targets so weak that there is a good prospect of them being achieved in all areas. The present situation where national regulators set performance targets within their own countries is widely regarded as being the most effective mechanism for achieving optimal socio-economic performance. For these reasons this Technical Report does not provide common targets for the number and duration of interruptions that should not be exceeded. This Technical Report is designed to be a first step towards benchmarking the interruption performance of European countries. Rules on the aggregation of interruptions, in particular short interruptions, have not been considered in this Technical Report, however it is recognised that it might be necessary to describe aggregation rules in a second version of the Technical Report.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo podaja vodilo, kako izračunati neprekinjenost indeksov preskrbe. Priporočeni indeksi so natančneje navedeni za evropsko primerjalno analizo učinkovitosti distribucijskih omrežij. Za učinkovitost prenosnih omrežij se lahko uporabijo značilnejši indeksi. Podaja – pregled praks v Evropi glede dolgo- in kratkotrajnih prekinitev, – definicijo fizične prekinitve na usklajen način, – filozofijo in merila za priporočanje indeksov, – priporočen skupni pristop za indekse neprekinjenosti. Ker so omrežja v različnih delih določene države zavezana različnim razmeram (npr. vremenskim razmeram in gostoti odjemalcev), ni smiselno uporabiti skupnih standardov učinkovitosti za vsa omrežja v eni državi ali skupini držav, ne da bi ti cilji postali tako nizki, da bi bili najverjetneje doseženi v vseh območjih. Trenutna situacija, ko nacionalni regulativni organi postavljajo cilje učinkovitosti v svojih državah, v splošnem velja za najučinkovitejši mehanizem za doseganje optimalne družbenoekonomske učinkovitosti. Zato to tehnično poročilo ne podaja skupnih ciljev za število in trajanje prekinitev, ki ne bi smeli biti preseženi. To tehnično poročilo je prvi korak k primerjalni analizi prekinitvene učinkovitosti v evropskih državah. To tehnično poročilo ne obravnava pravil za združevanje prekinitev, še zlasti kratkotrajnih, priznava pa se, da bo morda treba opisati pravila združevanja v drugi različici tehničnega poročila.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST-TP CLC/TR 50555:2011/AC:2011 - Prekinitveni indeksi - Popravek AC 28-Feb-2012
Popravljen z SIST-TP CLC/TR 50555:2011/AC:2011 - Prekinitveni indeksi - Popravek AC 01-Nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi